Telenor får 20 000 kroner i dagsbøter

Telenor får 20 000 kroner i dagsbøter

Post- og teletilsynet varsler om tvangsmulkt dersom Telenor ikke får på plass lovpålagt sperretjeneste.

Det var PC World som først kunne bringe nyheten om Telenors manglende iverksetting av det nye EU-direktivet som trådte i kraft 1. juli.

I tråd med direktivet pålegger Post- og teletilsynet teleoperatører i Norge å innføre automatisk sperretjeneste for mobilsurfing i utlandet, slik at forbrukerne skal være beskyttet mot overraskende høye mobilregninger.

Telenor har varslet Post- og teletilsynet at de ikke vil klare etterkomme kravet om automatisk sperretjeneste før til høsten.

LES OGSÅ:

Tyverisikring av mobilen

Alvorlig

I et brev til Telenor 2. juli skriver Post- og teletilsynet blant annet at "PT ser alvorlig på at kravet ikke implementeres i tide, da dette kan få store økonomiske konsekvenser for Telenors sluttkunder."

Videre i brevet går det frem at Telenor vil få en tvangsmulkt på 20 000 kroner per dag fra 1. august dersom kravet om automatisk sperretjeneste ikke er kommet på plass innen den datoen.

LES OGSÅ:

Sosiale nettverk tar av på mobil

Villedende markedsføring

I det siste har Telenor markedsført sperretjenesten overfor sine kunder i pressemeldinger og på sms som en tjeneste kunden selv aktivt må bestille.

På Telenors nettsider heter det blant annet: "Telenor gjør det nå rimeligere, enklere og tryggere å surfe med mobilen eller pc-en i utlandet i sommer, og setter ned prisene for databruk i EU/EØS fra midten av juni. I tillegg kan kundene bestille en ny tjeneste som beskytter mot sjokkregninger for utenlands databruk."

Post- og teletilsynet bemerker i sitt brev til Telenor at måten dette er gjort på er villedende overfor Telenors kunder, og etterlyser samtidig "en tilbakemelding om hvordan Telenor skal søke å rette opp den uklarhet som nevnte informasjonsmateriell har skapt (...)."

I brevet får Telenor også kritikk for å ha nedprioritert kravene til implementering til fordel for andre gjøremål, til tross for at kravene om sperretjenesten har vært kjent i over ett år.

LES OGSÅ:

iPhone 4 koster 1300 kroner

Les om:

Mobilitet