Trege teleaktører melker markedet

Trege teleaktører melker markedet

Fra 1. oktober blir mobilen din billigere i bruk. Men bare litt.

Denne sommeren aksjonerte EU mot de skyhøye roamingprisene og denne uken raste it-kommisjonær Vivian Reding mot termineringsprisene. Disse koster mobilkundene uendelig mye penger, er regulert, men teleselskapene er trege med å sette ned prisene som de er pålagt. Det betyr en regning på flere milliarder for de europeiske, og norske, mobilkundene.

- Det er forbrukerne som betaler for dette. Kanskje Reding mener nå at de nasjonale telemyndighetene er for snille med å gjennomføre nedsettelsen av temineringsprisene. Hun vil vel øke farten på denne prosessen, og det er fint, sier Willy Jensen, sjef for Post-og teletilsynet (PT).

LES OGSÅ: Dataroaming ødelegger for mobiltjenester

Det som skjuler seg bak det vanskelige begrepet "termineringspris" er summen en teleoperatør tar for at kunden snakker med en kunde i et annet nett. Altså, hvis en Telenor-kunde vil snakke med en Netcom-kunde blir samtalen straks opp mot en krone dyrere per minutt.

Vil ikke ødelegge

Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir incentiver og muligheter for monopolprising. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å sikre sluttbrukerne gode og rimelige mobiltjenester samt fremme konkurranse mellom mobilselskapene.

Dette har EU for lengst satt en stopper for i et regelverk for ”SMP”. Dette er en forkortelse for "significant market power" og oversettes i det norske regelverket med ”sterk markedsstilling”. Uttrykket brukes om aktører som har dominerende stillinger i ett eller flere elektroniske kommunikasjonsmarkeder. Markedsreguleringen bygger på fem direktiver vedtatt av EU. Direktivene trådte i kraft for Norge med virkning fra 1. november 2004. De er implementert i norsk rett gjennom kapittel 3 og 4 i ekomloven og diverse bestemmelser i ekomforskriften.

- Dette er lovfestet og vi er i ferd med å gjennomføre det. Alt står i ekomlloven, under marked 16. Alle de europeiske regulatørene følger dette. Men vi har nødt å skynde oss sakte. Vi må ikke ødelegge de selskapene som taper på dette, sier Jensen.

Han mener Norge ligger godt an til å følge reguleringen. Noen land er tregere, mens andre holder takten oppe.

- Men vi er vel kanskje det landet hvor forksjellen mellom de største to operatørene er såpass stor, tilføyer han.

Flere år med høye priser

Ifølge beregninger vil for eksempel Netcom i Norge tape opp til 500 millioner kroner på bunnlinjen hvis regelverket gjennomføres for fullt. Derfor har PT lagt et langsiktig løp, hvor termineringsprisene settes ned år etter år.

For øyeblikket har Netcom en maksimalt termineringspris på 91 øre, mens Telenor ligger på 65 øre. Dette skyldes at Telenor tidligere ble ansett som i en egen klasse med strengere regler. Dette har PT gjort om, slik at Netcom vil komme ned på Telenors nivå.

Fra 1. oktober settes prisene ned. Netcom må senke teminieringsavgiften fra 91 øre til 70 øre. For Telenor, som tidligere har fulgt regelverket bedre, en nedgangen mindre, fra 65 øre til 60 øre. Neste år er Telenor fritatt ytterlige nedgang, mens Netcom fra 1. juli 2008 må legge seg på 60 øre. Etter det går de i tospann ned til 50 øre i 2009, og 45 øre i 2010.

- Det er fremdeles alt for høyt. Vi må gå mye lenger ned, sier Jensen.

Det betyr at teleoperatørene, til tross for internasjonalt og nasjonalt press og regelverk, får lov til å melke markedet mange år fremover.

- Det er på tide at mobilprisene kommer ned. Vi har slåss for dette lenge. For fastnettet ligger termineringsprisene for eksempel mellom 10 og 15 øre. Det dreier om veldig mye penger for operatørene. Vi mener at de reelle kostnadene som er knyttet opp til terminering overhodet ikke er så store som selskapene selv påstår, sier Jensen.

Netcom har forøverig levert en klage til PTs vedtak om å likestille dem med Telenor, som er i behandling hos Samferdselsdepartementet. Jensen har ikke tro på at de vil få medhold der.

Les om:

Mobilitet