Tvangsmulkt for Telio

Tvangsmulkt for Telio

Telio risikerer en mulkt på 10 000 kroner per dag.

Telio nekter å rette seg etter advvarselen om at selskapets økning av termineringspris er rettsstridig. Post og teletislynet pålegger nå Telio å bruke korrekt pris ved avregning av terminering, og ilegger samtidig selskapet en mulkt på 10 000 per dag fram til Telio innretter seg etter reguleringen.

Telio varslet i slutten av august Telenor om at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. I september gjorde PT Telio oppmerksom på at den varslede prisendringen vil være i strid med gjeldende regulering, skriver PT i en pressemelding.

LES OGSÅ: Netcom senker prisene

Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på ca 5 prosent. Dette er i strid med prisforpliktelsen fastsatt av PT og nærmere presisert av Samferdselsdepartementet (SD) i sommer. SDs vedtak innebærer at Telio er pålagt et pristak for terminering på 40,3 øre for en gjennomsnittssamtale på 4,71 minutter. Fra 1. januar 2008 skal prisen for terminering av en gjennomsnittssamtale reduseres til 30,4 øre, og fra 1. juli 2008 skal prisen være 20,5 øre.

PT varslet derfor Telio 7. november 2007 at tilsynet mener prisendringen er ulovlig. I varslet fremkom det at PT ville pålegge selskapet å endre sine priser, samt ilegge selskapet tvangsmulkt dersom Telio ikke frivillig valgte å reversere prisendringen. Telio har valgt å ikke rette seg etter varslet fra PT.

På bakgrunn av dette har PT valgt å gå til det skritt å pålegge Telio å endre sin termineringspris i overensstemmelse med pristaket fastsatt av SD, m.a.o. bruke korrekt pris for avregning av terminering. Telio pålegges samtidig en dagmulkt på NOK 10 000 frem til selskapet innretter seg etter reguleringen. Tvangsmulkten mot Telio begynner først å løpe fra utløpet av klagefristen for vedlagte vedtak.

LES OGSÅ: Teleselskaper må redusere prisene

Les om:

Mobilitet