Vil forandre betalingshverdagen

Vil forandre betalingshverdagen

Tradisjonelle betalingsløsninger står foran store forandringer, mye takket være mobilitet og internett.

40 prosent av organisasjonene ønsker å redusere antall betalingsplattformer til to eller tre i løpet av de neste ti årene.

Cognizant har i samarbeid med The Financial Services Club gjennomført en undersøkelse blant 300 økonomitopper. Den viser et utstrakt ønske om å tilby færre betlingsplattformer.

For mange varianter

I dag bruker hele 21 prosent av organisasjonene ni ulike løsninger, men det er mye som må tas hensyn til for at færre løsninger skal passe inn i kundenes behov og ønsker.

- Betalingsløsningene vil gå gjennom store forandringer i tiden som kommer. De tradisjonelle rammene for betaling utfordres stadig av nye krav til billigere, raskere og mer gjennomsiktige løsninger, sier Tony Virdi, Head of Cognizant´s Banking and Financial Services Practice i Storbritannia og Irland.

Undersøkelsen viser at 96 prosent av handelsbankene mener internett vil være blant de viktigste endringsdriverne for deres betalingsløsninger, mens 82 prosent også trekker frem mobilteknologi. Mange forventer også at nettskyløsninger vil få større betydning.

Skjerper kravene

Den nye generasjon ”digitale innfødte” stiller krav til sanntidsbetalingsløsninger gjennom mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner, men det er også store krav til sikkerhet. Blant annet har Storbritannias Independent Commission on Banking (ICB) understreket viktigheten av å opprettholde kritiske banktjenester som betaling.

- Vi ser et økende behov for teknologikompetanse på dette feltet ettersom det påvirker alle banker. Vi følger derfor nøye med på de endringene som foreslås i lovverket, og jobber derfor sammen med en rekke kunder for å møte utfordringene, avslutter Tony Virdi i pressemeldingen.

Les om:

Mobilitet