Mobilpress i Sverige

Mobilpress i Sverige

For første gang opplever våre naboer en nedgang i omsetningen for mobile tjenester.

Det er en rapport fra det svenske Post- og telestyrelsen som viser at
omsetningen falt med to prosent til 8,6 milliarder for første halvår 2004,
sammenlignet med samme periode i 2003, skriver nyhetsbyrået Direkt.

Dette skjer til tross for at antall trafikkminutter i mobilnettet har økt
med 10 prosent.

-- Vi ser tendenser til synkende mobilpriser, først og fremst på grunn av at
nye operatører har etablert seg. Vår beslutning om å regulere
samtrafikkavgiftene for samtaler til de tre store operatørene bør på sikt
også gi seg utslag på prisene, sier Stefan Williamson, sjef for analyse hos
det svenske Post- og teletilsynet.

Samtidig økte markedet for internetttjenester med ni prosent under første
halvåret til 3,25 milliarder svenske kroner. Veksten er først og fremst
drevet frem av bredbånd. Rundt en million svensker har nå bredbånd.