- Mobilskatt er kvinnefiendtlig

- Mobilskatt er kvinnefiendtlig

Økt skatt på elektronisk kommunikasjon er likestillingsfiendtlig og umoderne, mener YS, HSH og NJ.

Den nye mobilskatten vekker harme. 
- - Vi har fått veldig mange henvendser av bedrifter, det er mange som er ergerlige. Med dette forslag angriper man en arbeidsstil med mobilitet og fleksibilitet for småbarnsfamilier, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH til Computerworld.no

"Det er viktig å legge til rette for at kvinner og menn kan delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Skatt på elektronisk kommunikasjon er likestillingsfiendtlig, umoderne og prinsipielt galt", skriver de tre organisasjonene i en pressemelding. De tre er YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) og NJ (Norsk Journalistlag).

Skader distriktene

Økt skatt på elektronisk kommunikasjon står i skarp kontrast til anstrengelser man gjør for å legge til rette for arbeidsplasser i distriktene, mener organisasjonene.

De peker på at mange arbeidstakere er helt avhengige av mobiltelefon, fasttelefon eller internett i hjemmet som er dekket av arbeidsgiver. Ikke minst er dette viktig av hensyn til kvinnearbeidsplasser i distrikts-Norge, mener organisasjonene.

Skatten vil bli en stadig større brems på utviklingen av fleksible arbeidsplasser, som er viktig for å kunne kombinere arbeids- og familieliv, mener SHS, YS og NJ.

Mindre fleksibelt

- Det er vanskelig å si om dette tiltaket isolert sett vil føre til færre arbeidsplasser i distriktene og for kvinner. Det er ikke lett å sette tall på det. Men generelt kan vi si at det vil hindre antageligvis flere fleksibile arbeidsplasser, sier Hammerstad.

YS, HSH og NJ krever derfor at finansministeren,  likestillingsministeren og fornyingsministeren sørger for at skatten blir fjernet eller redusert allerede i forbindelse med revidert budsjett.

- Vi har en mistanke om at finansdepartementet ikke helt har sett for seg konsekvensene. Kanskje de vil se på dette med nye øyne, og forhåpentligvis endrer de dette i mai, sier Hammerstad.