Mobiltelefon for blinde

Mobiltelefon for blinde

Du kan i dag få mobiltelefoner for blinde som benytter leselist teknologi.

Mobiltelefon og sms har i seg selv revolusjonert hverdagen for mange døve, nå kan du få mobiltelefoner også for blinde.

Fremdeles er de veldig mye større enn en vanlig mobiltelefon, men de er absolutt bærbare og baserer seg på samme teknologi.

Leselistteknologien er imidlertid relativt komplisert og ikke minst plasskrevende, så det er nok ikke håp om at størrelsen raskt skal bli mindre.