Mobiltelefonen påvirker hjernebølgene når du sover

Ny forskning viser at mobiltelefonbruk kan påvirke en persons hjernebølger selv når mobilen er slått av og personen sover.

Hjerneforsker Sarah Loughran har studert hjernebølge-mønsteret til 50 personer i den første halve timen etter at de hadde falt i søvn. Forut for søvnen hadde personene blitt utsatt for 30 minutter med mobiltelefon-stråling.

Loughran hevder at dette er den største studien av mobiltelefon-bruk og søvnkvalitet. Hun sammenlignet funnene fra sin undersøkelse, med hjernebølge-mønsteret til personer som ikke hadde blitt utsatt for mobiltelefon-stråling.

Forskeren fant at det var en økning i hjernebølge-aktiviteten i den første delen av søvnen for de som ble utsatt for stråling.

Ikke sikre på betydningen

- Det var en økning i det som er kjent som alfa-hjernebølge-aktiviteten, og på nåværende tidspunkt er vi ikke sikre på hva det betyr, sier Loughran til IDGs nyhetstjeneste.

Forskningsprosjektet fant ingenting som tyder på at mobilstråling påvirker muligheten til å få en god natts søvn.

- Vi fant ingen endringer når det gjelder tiden det tar å falle i søvn eller den totale tiden personene sov, sier Loughran.

Effekt med avslått telefon

I forskingsprosjektet fikk personene festet en standard mobiltelefon på høyre side av hodet i 30 minutter før de skulle sove. Telefonene sendte, men personene behøvde ikke å snakke.

En annen natt fikk personene festet på mobiltelefoner på samme måte, men denne gangen avslått. Verken forsøkspersonene eller forskerne visste om hvilke telefoner eller personer som hadde telefonen av eller på.

Ifølge Loughran var et av de mest interessante funnene at effekten av mobiltelefon-strålingen på hjernebølgene, var merkbare selv 30 til 40 minutter etter at telefonen var slått av.