Mobiltrender i 2006

Mobiltrender i 2006

Mobilprodusentene lanserer rimelige telefoner rettet mot utviklingsland. I resten av verden står 3,5G og mobil-tv i fokus.
BARCELONA: Det var ikke så lett å peke ut klare trender på årets 3GSM. Til det er konferansen blitt for stor og sprikende.

Én problemstilling fikk likevel mer oppmerksomhet enn alle de andre temaene som ble tatt opp: Hvordan skal fattige mennesker i utviklingsland få ta del i mobilutviklingen?

Lang sikt

Mobilbransjens egen organisasjon, GSM Association, har lansert et utviklingsfond som skal bidra til at flere får tilgang til en mobiltelefon. Telenor-mannen Erik Aas, som er sjef i Grameen Phone Bangladesh, er blant medlemmene i det nye Development Fund Board.

Siden oktober i fjor har GSMA arbeidet sammen med operatører i åtte land i Afrika og Asia. Men det tyngste ansvaret ligge på mobilprodusentene, som selvsagt også har stor egeninteresse av at enda flere mennesker kjøper seg en telefon.

Verdens nest største mobiletelefon-produsent, Motorola, har lenge vært engasjert i å utvikle rimelige telefoner. I september vant selskapet en anbudsrunde for å levere flere telefoner til under 30 dollar per stykk fram til juni i år.

På 3GSM kom også sjef hos storebror Nokia inn på utfordringene i utviklingsland.

- Det er ikke bare å kjøre inn et lass med telefoner. Det viktige er at kostnadene holdes nede over hele levetiden, sa Jorma Ollila.

HSDPA

Før 3G-nettene er tatt ordentlig i bruk i mange land, har utstyrsprodusentene fullt trøkk på 3,5G. I Europa, hvor umts er den rådende 3G-standarden, betyr det HSDPA (High Speed Data Packet Access). HSDPA gir dataoverføringshastigheter til og fra mobiltelefonen på flere megabit per sekund.

De fleste terminalprodusentene har lansert de første HSDPA-telefonene. Samsung hevder å ha satt verdensrekord med sin Z560, mens Benq Mobile hevder å først ute i markedet med sitt flaggskip EF91.

Foreløpig er det liten vits å kjøpe seg ny og raskere telefon. De færreste mobiloperatører har nemlig begynt å oppgradere nettene sine for å tilby HSDPA. Men i samarbeid med Nortel kunne Vodafone i Spania demonstrere hastigheter på inntil 3,6 megabit per sekund under 3GSM i Barcelona.

Mobil-tv

Parallelt med økt kapasitet i mobilnettene, strides mobilaktørene om hvilket nett som er best egnet for mobil-tv. Det er nemlig bred enighet om at det er uhensiktsmessig å bruke 3G/HSDPA-nettene til å kringkaste tv-signaler.

Kampen står i første rekke mellom digitalradio-standarden DMB (Digital Multimedia Broadcast) og digital-tv varianten DVB-H (Digital Video Broadcast-Handheld).

3GSM ga ikke svar på hvem som vil gå av med seieren. Mye tyder på at de ulike standardene vil leve side om side. Samsung er i front innen DMB, mens Nokia leder felttoget for DVB-H. Under 3GSM ble det klart at finnene har fått med seg Sony Ericsson i et initativ som skal sikre av DVB-H terminaler fra ulike leverandører skal fungere sammen.

VoIP

Mobiltelefoner som fungerer både i mobilnett og i trådløse nett er også i skuddet. Kinesiske produsenter er ivrige på området, og på 3GSM kom også Nokia på banen med UMA-telefonen 6136.

UMA (Unlicensed Mobile Access) er en standard som beskriver hvordan tale skal overføres i ulisensierte frekvensbånd. Bluetooth og wlan er de mest aktuelle trådløs-teknologiene.

Nokia 6135 gjør det mulig å sømløst bevege seg mellom gsm og wlan. Dermed kan abonnenten velge tjenesten som gir lavest tellerskritt. Men som for HSDPA gjenstår mye arbeid før operatørene kan tilby roaming mellom gsm og trådløse nett av type IEEE 802.11 a og b.