Mobilvekst i rakettfart for Telenor

Mobilvekst i rakettfart for Telenor

NORTIB: Antall mobilabonnenter har vokst raskere enn det Telenor klarte å forutse. Nå har Jon Fredrik Baksaas eierforhold til over 67 millioner mobilkunder.

Nortib, Tønsberg: - Fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år har vi hatt en vekst på 72 prosent i antall mobilkunder. Hvis vi hadde gått et ett år tilbake i tid, hadde vi ikke klart å fremskrive denne veksten, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

I andre kvartal i fjor hadde selskapet 38,9 millioner mobilkunder. Etter andre kvartal i år var fasiten 67,1 millioner mobilkunder.

- Og det er et tall som vokser kraftig, sier Baksaas.

Konsernsjefen slo fast under Nortib-konferansen at Telenor har et potensial til å utvikle et varemerke.

- Vi ser veldig lite norske merkevarer når vi er i utlandet, sier han.

Konsernsjefen fastslår at Telenor ikke har merkevaren like tilgjengelig som Vodafone, men at den gamle statsbedriften har kommet veldig langt.

Kunne tatt enda mer

I løpet av de 10 - 12 årene Telenor har internasjonalisert seg har det blitt investert milliarder i utlandet.

- Tidlig på nittitallet så vi at mobilbølgen ville bli viktig og vi begynte å jakte på mobillisenser, forteller Baksaas.

Han bruker Ungarn som eksempel der selskapet gikk inn med 300 millioner kroner, og hvor investeringene nå er oppe i ni milliarder kroner.

- Og vi investerer dobbelt så mye i nettverk i Ukraina enn det vi gjorde for ett år siden.

Han sier at hvis det er noe han angrer på i dag er det at selskapet faktisk kunne tatt enda mer.

- Men det ligger mye læring i det å ha internasjonalisert Telenor de siste 10 årene.

Kongen av Asia

Baksaas fortalte under sitt Nortib-foredrag at Telenor er den største internasjonale aktøren i den asiatiske telesektoren med en totalinvestering på to milliarder dollar, hvis man holder gigantene India og Kina utenfor.

- I Pakistan vokser gjennomsnittlig bruk per kunde bra, men lavere enn antatt. Samtidig vokser kundetilfanget mer enn antatt.

Baksaas forteller at Telenor nå har posisjonert seg i Vietnam.

- Vi tror at det kan være et potensielt mobilland, sier han.

Viktig å lykkes hjemme

- Å lykkes hjemme er avgjørende for å lykkes ute, fastslår Baksaas.

Hjemmemarkedet er i denne sammenheng Norden hvor Telenor det siste året har gjort flere store kjøp, for eksempel svenske Bredbåndsbolaget og hele Sonofon.

Baksaas sier at Telenor må ha en posisjon, fart og innovasjon.

- Suksess i Norden er argumentasjon når vi snakker med andre land, fastslår han.

Konsernsjefen innrømmer at Telenor som lokomotiv kanskje kunne ha vært tydeligere

- Vi forsøker å legge til rette for at andre kan være med ut, men det må være på forretningsmessige prinsipper, og deling av risiko.

Må være konkurransedyktige

Baksaas kom også inn på reguleringene under sitt foredrag.

- Det er mange ting der, men jeg har ett budskap: Vi i Norge må velge en tilnærming som gjør at vi er konkurransedyktige, sier Baksaas og henviser til Chess-salget.

- Se på Chess, det er regulatoriske ting som gjør at verdisettingen ble slik den ble.