Mobilvideo koster 1,5 milliard

Fageksperter i Nokia og Motorola hevder at prislappen på Tetra-prosjektet vil bli 1,5 milliarder dyrere dersom de tar med mobilvideokommunikasjon.

Utbyggingen av Tetra er budsjettert til 3,5 milliarder kroner. Dette er summen politikerne har fått høre. Men medregnet Tetra-utgifter til tunneler som mangler nettinfrastruktur, vil prislappen kunne komme opp i fem milliarder kroner.

På toppen av dette kommer kostnadene til eventuell mobilvideokommunikasjon. Dette betyr at den totale prislappen for skattebetalerne vil bli på mellom 3,5 og 6,5 milliarder kroner.