Mobilvirusene er her

Mobilvirusene er her

Det er ikke grunn til å vente på mobilvirusene, de er her allerede, hevder sikkerhetsfirmaet F-Secure.

Helsinki: Finske F-Secure er ikke alene om å advare mot datavirus spredd på mobile enheter som mobiltelefonen, men de går nå over til konkret å advare mot trusler som er reelle, og som de hevder har angrepet tusener av mobiler allerede.

 

Antall enkeltvirus er ennå i underkant av 100, men de er aggressive nok til å ha sterk spredning.

 

Som i PC-verdenen er truslene en funksjon av popularitet og funksjonalitet, og for mobiltelefoner er det først og fremst Symbian-systemer som kjører serie 60 og serie 80 som rammes.

 

Dette er populære systemer brukt i svært mange mobiltelefoner fra mange produsenter som Nokia, Samsung og Panasonic, og blir dermed et populært mål.

 

Mange konsekvenser

 

Etter hvert som Windows Mobile erobrer terreng, vil truslene også bli vanligere på slike enheter. F-Secure hevder at et vellykket virusangrep betinger følgende tre faktorer: Nok funksjonalitet i plattformen, tilstrekkelig samband og god med målklienter, altså brukere av plattformen.

 

Virkemåten til mobilvirus er enten at de endrer eller ødelegger virkemåten til mobiltelefonen, viruset «Skull» arter seg slik at alle ikoner blir hodeskalle-ikoner, og mobiltelefonen slutter etter hvert å virke.

 

Andre sletter mobiltelefonen gjennom formatering, mens andre ringer rådyre telefontjenester over lange avstander for å legge til en ekstra plage.

 

Og dette er bare starten på potensielle plager: De fleste skader et PC-virus kan gjøre, vil etter hvert være mulig mot mobiltelefoner, inkludert sperre for telefoni (en type tjenestenektangrep, DoS), eller finne og sende konfidensiell informasjon fra mobiltelefonen ut til interesserte mottakere.

Slik spres mobilvirus

Spredningen foregår grovt sett med disse metodene:

 

- MMS: Meldinger over MMS kan inneholde aktiv kode og virus. Ifølge tall fra F-Secure vasker en mobiltelefonileverandør så mange som 150-200 virusinfiserte MMSer sendt gjennom eget nett om dagen i måneden, mens andre telefonileverandører ser en dobling av infiserte MMSer siste fjorten månedene.

 

- Åpen og synlig Bluetooth-samband kan brukes av et virus for automatisk spredning til Bluetooth-telefoner innen rekkevidde. Dette arter seg som et tilbud om å installere et program, og svarer brukeren ja, installeres viruset. Visse konseptvirus gir forøvrig varsler om at de er et virus før brukeren aksepterer installasjonen

 

- Minnebrikker kan infisere en telefon like enkelt som en diskett gjorde i gamle dager. De færreste mobiltelefoner har funksjoner som stopper automatisk programutføring i mobilen fra en minnebrikke, med den konsekvensen at dette er en enkel infisering uten at brukeren trenger å medvirke.

Antivirus, også her

Dessverre vil ikke bare årvåkenhet alene holde som motvekt til truslene. For eksempel vil en spredning av virus over Bluetooth være så pågående at brukeren ikke får brukt mobilen til å svare «nei» på spørsmålet om et program som inneholder virus skal installeres. Da er det lett å til slutt svare «Ja» i desperasjon, og virussirkuset er i gang.

 

En annen side er at mange virus som sprer seg som MMS vil komme fra folk brukeren kjenner; viruset bruker mobiltelefonen sin telefonbok for å sende virus-MMS – og der vil det ofte være kontakter med vanlige navn, ikke et tilfeldig mobilnummer. Og da er det enkelt å svare ja i vanvare. Og virus fra minnebrikker vil ikke være avhengig av brukeren i det hele tatt.

 

Løsningen blir for mobiltelefoneiere som for PC-eiere: Installer antivirusprogram. Dette vil også være et tilbud som lar seg gjelde for mobiltelefonoperatører, og F-secure har allerede kunder som TeliaSonera, T-Mobile, Orange og Swisscom. Det er også disse som er kildene til hvilken spredningstakt mobilvirus har i dag alene.

 

F-Secure har nylig lansert sin løsning, som er F-Secure Mobile Anti-virus, med støtte for antivirus på alle mobiltelefoner som kjører Symbian Serie 60, 80 og 90, og nå også Windows Mobile 2003/2003SE. For mobiltelefoner som støtter WLAN, som enkelte Serie 80-mobiltelefoner (som Nokia Communicator 9500), lanseres F-Secure Mobile Security, som i tillegg til antivirus har en egen programvarebrannmur.