MøllerGruppen blir mobiloperatør

MøllerGruppen blir mobiloperatør

I dag fikk MøllerGruppen ja til å overta Baneteles konsesjon i GSM 900 nettet. MøllerGruppen satser på å tilby tele- og kommunikasjonstjenester for bedriftsmarkedet. Gruppen utelukker ikke privatkunder på sikt.
Det endelige ja til konsesjon til MøllerGruppen kom i forslag til revidert nasjonalbudsjett. Baneteles konsesjon har "hvilt" et år, og regjeringen har sagt ja til overtakelse for MøllerGruppen, og gitt lisensreduksjon første år. Årlig lisens til staten for denne konsesjonen er rundt 4,6 millioner kroner. MøllerGruppen slipper unna med halvparten når første avgift skal betales i august.

-- Hva skal Møllergruppen med en slik lisens?

-- Vi skal integrere mobiltelefonitjenester med de tilbud vi i dag har, og tilbyr også til andre enn eget selskap, tjenester på fasttelefoni/ip-telefoni. Vi har i lang tid betjent bilforhandlere og øvrige konsernselskaper med sentralt støttede it-løsninger. I samarbeid med BaneTele har vi de siste årene også bygget opp et landsdekkende nett for forretningsstøttesystemer og internettbasert fasttelefoni, forteller Jon E. Røhrt, direktør informasjon og organisasjonsutvikling i MøllerGruppen..

Røhrt legger til at dette nettet i dag håndterer nærmere 40.000 daglige telefonsamtaler, og brukerne er bilforhandlere og andre selskaper i MøllerGruppen.

-- Erfaringene er så gode at vi har begynt å selge ledig kapasitet i dette fastnettet også til andre samarbeidspartnere, fortsetter Røhrt.

Sterk øking

Samtidig opplever MøllerGruppen en sterk økning i bruk av mobiltelefoni, og som følge av dette også økte telefonikostnader. Denne kostnadsøkningen representerer en begrensning i bruk av mobiltelefoni.

-- Ved at MøllerGruppen nå får sin egen mobillisens, vil konsernet i større grad bli i stand til å integrere og utnytte mobiltelefoni kostnadseffektivt i sitt data- og taletjenestetilbud, forklarer

Røhrt. Selskapet vil først utvikle konseptet for egen organisasjon. Etterhvert vil MøllerGruppen også tilby kombinasjonen av ip- og mobiltelefoni til samarbeidspartnere og bedriftsmarkedet for øvrig, og på sikt også til privatkunder.

-- Dette er et spennende prosjekt som åpner nye muligheter. Vi har bygget opp god erfaring og kompetanse gjennom vårt ip-telefoniprosjekt, og det er en logisk videreutvikling å satse på integrasjon med mobiltelefoni. Når det er sagt, er vi selvsagt også svært oppmerksomme på at dette er et meget krevende prosjekt både teknisk og kommersielt, sier administrerende direktør Pål Syversen i MøllerGruppen AS.

2200 medarbeidere

MøllerGruppen er et familieeid konsern som driver Norges største bilvirksomhet organisert i forretningsområdene bilimport, forhandlervirksomhet, bileiendommer, bilfinansiering, samt bilimport og forhandlervirksomhet i Baltikum.

Konsernet har 2.200 medarbeidere og solgte i 2003 til sammen 21.800 nye Volkswagen, Volkswagen nyttekjøretøyer, Audi og Skoda biler. Driftsinntektene var på 6,7 milliarder kroner og driftsresultatet 170 millioner kroner.