Mot 20 år for cracking i USA

Representantenes Hus i Den amerikanske kongrssen har vedtatt en strengere lov mot datakriminalitetet.

Loven åpner for strengere straffer for cracking, som en ondsinnet hacking. Den vil også lette politiets muligheter for å overvåke antatt kriminelle uten å måtte gå veien via domstolene først.

Cracking som medfører at personer blir skadet eller drept får en strafferamme på inntil 20 års fengsel.

Gjennom loven vil politiet få lettere adgang til å åpne e-post og annen kundeinfomrasjon hos internett-leverandørene. Det holder med en begrunnet mistanke.

Loven vil ventelig også skapedebatt i Norge. Det forberedes nå en ny lov som vil gi Økokrim økt anledning til å få ut e-postlogger. Forslaget har skapt kritikk. Flere hevder at det bryter mot fundamentale prinssipper i loven om personvern. .

I Representantenes hus gikk den nye datakrimloven gjennom mot tre stemmer. Forslaget går nå videre til Senatet