Møter Telenor med sang

Møter Telenor med sang

Den danske teleoperatøren TDC vil kjøpe svenske Song Networks som et ledd i sin nordiske infrastruktur-strategi. Sverige og Finland er de viktige landene, Norge følger bare med på kjøpet.
Den danske teleoperatøren TDC vil kjøpe Song Networks for 3,7 milliarder norske kroner for å få et bedre fotfeste i Sverige og Finland. Med på lasset følger en fusjon av Song og TDC i Norge. Det vil skape en sterkere konkurrent til markedslederen Telenor.

Selv om Song også byr på infrastruktur som medgift i Norge, endrer ikke administrerende direktør Håvard Larsens holdning til BaneTele som lenge har ligget ute for salg. Song-kjøpet er først og fremst myntet på Sverige og Finland, men passer bra også i Norge rent markeds- og kundemessig. Et oppkjøp av BaneTele ville være infrastrukturbasert i Norge, og det er ikke i samsvar med strategien til Larsen - som står fast.

I Norge er det to ryddige hus som nå står overfor en fusjon. Både Song og TDC har vært gjennom restruktureringer, og Håvard Larsen hevder at selskapet han leder faktisk opplevde et positivt første halvår for første gang, vil få et negativt tredje kvartal og et positivt fjerdekvartal, selv om året under ett nok ikke blir positivt.

Kombinasjonen Song Networks og TDC Norge vil skape en enhet som står sterkere i konkurransen mot Telenor i Norge. Men det sammenslåtte selskapet vil nok ikke huse like mange som de to gjør hver for seg i dag. Ifølge toppsjefen i TDC, Henning Dyremose, vil det være betydelige kostnadssynergier å ta ut ved å fusjonere Song og TDC i Norge og Danmark. Hele 200 millioner kroner er anslått som totale kostnadssynergier. Det vil ganske sikkert bety nedskjæringer.

Men det er skjær i sjøen for fusjonen. Selv om styret i Song anbefaler oppkjøpet og nesten 40 prosent av eierne har sagt ja, kan det likevel gå galt. For det første er det ikke sikkert resten av eierne vil selge, selv om TDC har sukret sitt tilbud betraktelig i forhold til Song sin markedsverdi.

For det andre kan det komme andre budgivere på banen. Telenor har tidligere forsøkt å kjøpe Song, men fikk det ikke til. Spørsmålet er om de vil forsøke igjen. Men det kan fort bli en prislapp som er for drøy. Det er heller ikke sikker TeliaSonera, som er dominerende på det svenske og finske markedet, vil sitte stille og se på at TDC styrker sin posisjon i deres kjernemarked.

Siste hinder er danske konkurransemyndigheter, selv om det anses som en mer teoretisk barriere enn av praktisk betydning.

Frem mot fristen for avtaleinngåelsen i slutten av november er det business as usual for TDC Norge og Song Networks. -- Dette er en god og spennende nyhet. Nå må vi ha is i magen mens prosessen pågår, sier Larsen.

Og sier at tiden vil vise om han blir med ombord.

Håvard Larsen var med i fusjonsprosessen mellom Hewlett-Packard og Compaq, da som sjef for Compaq Norge. Etter fusjonen var det ikke plass på toppen. Denne gangen er det TDC som sitter i førersetet. Å møte Telenor på hjemmebane med ekstra muskler i bagasjen er nok en mulighet Larsen ikke vil la gå fra seg.