Motorola går på skattesmell

Motorola går på skattesmell

Teleselskapet Motorola må punge ut med 3,4 milliarder kroner.
De amerikanske skattemyndigheter krever 500 millioner dollar (3,4 milliarder kroner) av Motorola. Baksmellen stammer fra perioden 1996-2000.

Det amerikanske kredittilsynet (SEC - security and exchange comittee) vil nå granske årene etter 2000. Motorola er verdens nest største telekonsern.

Etterslengen skyldes en del interne transaksjoner Motorola har foretatt i disse årene. Saken kom opp etter at Motorola leverte en rapport til SEC. SEC undersøker uregelmessigheter foretatt av skattebetalere.

Motorola vil ikke kunngjøre hva etterbetalingen gjelder, men mye peker på at Motorola har underjustert interne transaksjoner, eller utenlatt dem helt regnskapet.

Skattemyndighetene legger på 1,4 milliarder dollar i ekstra omsetning over de fire årene. Dermed må Mototorola betale 500 millioner dollar ekstra skatt.

Motorola er misfornøyd med uttalelsen og vil gå rettens vei for å anke skattemyndighetenes avgjørelse.