I motvind

I motvind

Leder i Computerworld 18, 21. mai 2004.
Søkertallene for høyere utdanning peker stadig oppover, men de tekniske fagene sliter med rekrutteringen. Ifølge statistikk fra Høgskolen i Oslo har interessen for it-relatert ingeniørutdanning falt hvert år siden målingene startet i 1998.

Førsteamanuensis Ulf Uttersrud mener tallene er dramatiske også med tanke på Norges fremtidige tungteknologiske kompetanse. Han etterlyser tiltak fra myndighetene for å snu den negative trenden.

I departementet sier man at tiltak er iverksatt for å øke interessen for teknologifagene, men det er et langsiktig arbeid som ikke bærer frukter før om 10 til 15 år.

Hva slags konsekvenser vil det har for den norske teknologibransjen generelt og it-bransjen spesielt? Enkel økonomilogikk tilsier at hvis det er knapphet på en ressurs, stiger prisen. Med stigende pris (lønn), vil flere inn for å nyte godt av de høye prisene.

At det ikke søkes som før til høyere it-utdanninger henger selvfølgelig sammen med de trange tidene i bransjen, og i it-leddet i mange offentlige og private bedrifter. Selv om etterspørselen kan være høyere om fire år, er ikke det noe som trigger unge mennesker til å gi seg it-fagene i vold nå. Det vil komme med høyere etterspørsel og pris. Men lønn er bare ett kriterium, svært få baserer sine valg utelukkende på dette.

I langsiktig perspektiv er interesse stedet å begynne. It-fagenes evne til å tiltrekke seg kandidater bør ikke være et offentlig ansvar, i alle fall ikke utover ansvaret som favner alle utdanninger for å sikre et balansert samfunn.

It-bransjen, forskningsmiljøer og andre teknologiorienterte miljøer har et klart ansvar for å vise vei. Norges tredje største bransje bør få de teknologene den behøver. Basert på interesse.