Musarbeid gir skader

Musarbeid gir skader

Jobber du 20 timer i uken med en datamus, øker risikoen for helseskader to til tre ganger.
Dette kommer frem i en ny dansk undersøkelse, offentliggjort i det danske fagbladet for leger, Ugeskrift for Læger.

20 timer med musarbeid i uken gir betydelig risiko for skader i fingre og håndledd. Undersøkelsen konkluderer samtidig at skadene går over hvis man varierer sin arbeidsstilling, skriver Computerworld Danmark.

Ifølge undersøkelsen betyr 20 timers jobb med mus at risikoen for få symptomer på karpaltunnelsyndrom (KTS) økes to til tre ganger.

De fleste som jobber i it-bransjen kommer overstiger 20 timer, men undersøkelsens konklusjoner skremmer ikke den danske IT-Brancheforeningen.

- Bedrifter bør tenke mer på å få variasjon i arbeidet, enn de gjør nå. Men det er også opp til medarbeiderne å ta de pausene de skal ha, sier Henrik Egede.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med klinikker ved Herning Sygehus, Amtssygehuset i Glostrup og Odense Universitetshospital.

KTS-syndrom skyldes en påvirkning av håndens midtnerve og viser seg som smerter og følelsesforstyrrelser i fingrene. I ytterste konsekvens medfører KTS nedsatt styrke og bevegelighet. I de fleste tilfeller vil symptomene forsvinne hvis man legger om arbeidsrutinene.