Mye feil med GPS

Mye feil med GPS

GPS er et system man ikke kan stole på. Så sent som i januar i år viste GPS-systemet feil på opptil fire kilometer.
Dette kommer frem i rapporter fra USA og Storbrittannia. I Norge finnes det flere hundre tusen GPS-mottagere som er montert fritidsbåter, og mange båtførere stoler blindt på systemet. Nye opplysninger om systemets sårbarhet skremmer båteierne, skriver Aftenposten.

Rapporten avdekker hvor sårbart GPS egentlig er. Den konkluderer blant annet med at radiostøy fra VHF-sendere og -mottagere kan få følger for posisjonsangivelsen på GPS-mottageren din.

-- Vi anbefaler ingen av våre kunder å sette GPS-antennen i nærheten av hverken VHF- eller radarantennen. Jeg har mange eksempler på at GPS lett blir satt ut av spill når de ikke skjermes for andre signalkilder. VHF-antennen stråler i alle retninger i hele antennens lengde. Selv om alle disse "støykildene" bruker forskjellige frekvenser, er de så kraftige i forhold til GPS-signalene at de likevel kan virke forstyrrende, sier serviceingeniør Kjell Stordal hos Simrad Marine i Bergen.

I siste nummer av det engelske båtbladet Practical Boatowner bruker bladet to hele sider på å advare sine lesere om at GPS er et system man ikke kan stole på.

Så sent som i januar i år viste GPS-systemet feil fra 300- 400 meter og opptil fire kilometer i engelske farvann som Doverstredet og langs deler av skotskekysten. Dette kan medføre store katastrofer til sjøs og en miljøtrussel for kystnasjonene. Nå reagerer båteierorganisasjonene, og ber skipperne på lystbåtflåten om ikke å stole blindt på sine GPS-mottagere.