Mye innavl blant norske it-ledere

Mye innavl blant norske it-ledere

Toppsjefer i norske it-selskaper rekrutteres nesten alltid fra egne rekker. -- Det er helt ok, mener ledelses-ekspert Petter Gottschalk.
-- Å finne en ny toppleder til it-bransjen må være relativt enkelt. Det er en mann som passer i teamet, og dem finnes det mange av. Derfor er det også relativt enkelt og erstatte vedkommende om han skulle falle fra, sier Kai Tørmoen som er daglig leder i First Forcast og oppsummerer dermed sitt inntrykk, etter at selskapet har dybdeintervjuet toppledere i 34 it-selskaper i Norge.

It-selskapene rekruterer sine toppledere fra egne rekker og fra bransjen internt. Dermed blir det også vanskelig å finne forskjellige strategier i selskapene. Alle topplederne sier at bransjen de jobber i er umoden.

It-selskapene driver fortsatt såkalt push-salg, uten å lytte til hva kunden faktisk trenger. Nesten alle sjefene sier imidlertid at de jobber bedre med sine kunder enn resten av bransjen.

Petter Gottschalk, professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøykolen BI, synes ikke dette er så underlig at bransjen rekrutterer internt og at de har like holdninger.

-- Tanken om at en god leder kan lede alle typer virksomheter, ble vedtatt feil for lenge siden i Norge. En toppleder må kunne bransjen, og når selskapene sliter med de samme utfordringene, er det da så rart at også lederne er like? spør Gottschalk retorisk.

Professoren mener at det ikke er spesielt for it-bransjen at selskapene er organisert relativt likt.

Push er bra

Petter Gottchalk ser heller ingen problemer med push-salget, snarere tvert i mot. -- Hvis man hadde spurt en forbruker på 1950-tallet om hva som skulle til av ny teknologi for å gjøre hverdagen enklere, ville de svart en forbedret blyantkvesser, sier han.

-- Kunnskapsforholdet mellom leverandør og kunde har ikke vært i balanse. Det er it-bransjen som har sittet med kunnskapen, dermed har de måttet fortelle kundene hva de bør ha. Hadde de ikke gjort det, ville det stått dårlig til, sier Gottschalk.

Han mener imidlertid at kunnskapsforholdet er i ferd med å jevnes ut. Kundene får stadig mer kunnskap. Og dette fordrer en endring av salgsstrategien, mener Gottschalk.

-- Ementor er et eksempel på en modning hos it-bransjen. De har innført det de kaller "Fast track assesment", det vil se at de ikke starter med å selge, men intervjuer kundene om deres behov, sier Gottschalk og legger til:

-- It-bransjen er i ferd med å gå fra kringskasting av sitt budskap til kommunikasjon.

Ung og moden

Frode Haugli, toppsjef i HP Norge, sier at bransjen fortsatt er ung, men at den har modnet.

-- Bransjen er blitt litt mer moden gjennom restruktueringen de siste årene. Vi er i en situasjon hvor vi er bedre enn vi var, men fortsatt en vei å gå, sier han.

Haugli tror man kan finne ledere utenfor bransjen, men at interne kandidater ofte står sterkest.

-- It-bransjen har en dynamikk, et tempo og en kompleksitet som gjør at det er en stor fordel med bransjekunnskap, sier han.

Frode Haugli tviler på at de er den eneste bransjen hvor folk holder seg internt.

-- Det er spennende bransje, og det er få andre som kan matche tempoet og det gjør nok at mange vil bygge karrieren sin her, sier HP-toppen.

Partnerintensiv

At it-selskapenes strategier kan se like ut forklarer Frode Haugli med at bransjen er partnerintensiv, og at flere selskaper ofte jobber på løsninger ute hos en kunde - dermed oppstår det også et avhengighetsforhold.

Haugli sier også at nyskaping og push-salg henger sammen.

-- Kunnskapen hos kundene er ikke alltid der den skal være, i fohold til å se hva som er teknisk mulig. I slike sammenhenger kan leverandørene nok bli litt vel drivende. Selv om tanken er god, kommer det ikke alltid slik frem overfor kundene, og de føler seg presset, avslutter Frode Haugli.