-- Mye mer jobb med Altinn

-- Mye mer jobb med Altinn

Både Computerworlds og digi.nos debattsider har hatt mange innlegg fra fortvilte brukere av Altinn. I Gloppen i Sogn og Fjordane sitter det en regnskapsfører som er like fortvilt.
Kåre Nyland jobber ved regnskapskontoret Økonor Gloppen AS. Han synes tanken bak Altinn er god, men at løsningen så langt overhode ikek holder mål..

På hans regnskapskontor har Altinn medført at arbeidsmengden rundt innrapportering av regnskap minst har fordoblet seg. Dette er i oppstartsfasen og Nyland regner med at det blir enklere når man blir vant til systemet.

-- Meningen var vel at alt skulle bli enklere, men det er dessverre ikke vår erfaring.

Dårlig tilbakemelding

Nyland legger vekt på at løsningen i Alt Inn er treg, og tungvint når du ikke har egne regnskapssystemer som produserer alle riktige skjemaer.

-- Tilbakemeldingen fra systemet kunne vært langt enklere. Det burde vært mer informasjon presentert på en gang. Slik det er nå må vi bla veldig mye hele tiden. Det gamle systemet for momsinnberetning som Skatteetaten hadde var faktisk langt bedre.

Nyland peker også på at løsningen er vanskelig å sette seg inn, og han lurer på hvordan det er for enkeltmannsforetak som skal gjøre dette på egenhånd.

-- En ting er vi på et regnskapskontor som har større mulighet til å sette oss inn i systemet og kollegaer å få hjelp fra, sier han. Han tror ikke løsningen vil medføre større elektronisk villighet fra bedrifts-Norge. Snarere tvert imot.

Dårlig start

-- Når man får en slik treg og tungvint introduksjon, og mange kanskje i utgangspunktet er litt skeptisk på grunn av sikkerhet, da tror jeg Altinn slik det fremstår i dag gjør veien lengre med tanke på å få elektronisk innrapportering fra flere, sier Nyland.

Nylands kommentarer føyer seg bare inn i rekken av en mange hjertesukk som har fremkommet både hos Computerworld og på digi.nos side.

Innsenderne synes brukervenligheten er dårlig, at løsningen ikke fungerer på alle plattformer, og at løsningens binding til fullversjon av Acrobat er merkelig.