Myndig it-selskap på børs

Myndig it-selskap på børs

Dolphin Interconnect Solutions gikk i går på børs, etter femten år som et avansert teknologiselskap med bakgrunn i Norsk Data.

Litt uhøytidlig kan man si at en brøkdel av gamle Norsk Data er tilbake på børs. Både administrerende direktør Kåre Løchsen og Einar Rustad, direktør for forretningsutvikling, var tunge fagfolk i Norsk Datas utviklingsavdeling.

 

- Vår idé er å koble datamaskiner sammen, sier Kåre Løchsen.

 

Det har vært ideen like siden starten i 1992. Da introduserte Dolphin grunnlaget for dagens teknologiutvikling og inngikk en rekke avtaler med flere av datidens viktige it-produsenter.

 

Flere av disse it-produsentene har siden blitt oppkjøpt så noen stor omsetning har det ikke bidratt til. Derfor har Dolphin Interconnect de senere årene konsentrert seg om å være underleverandør til spesialformål.

 

Philips bruker Dolphins teknologi i sine avanserte ultralyd-apparater, Siemens gjør tilsvarende i sine CT-skannere for sykehus, Thales bruker Dolphin for å koble sammen alle styringsprosessorene i franske jagerfly.

Overtegnet

 

Emisjonen i forkant av børsintroduksjonen innbrakte rundt 42 millioner kroner etter alle kostnader.

 

- Emisjonen ble overtegnet to ganger. Vi har 200 aksjonærer fra før. Vi har fått 160 nye. Hvor mange av dem som er sammenfallende, har jeg ikke oversikt over, sier Kåre Løchsen.

 

Som nytt ASA oppfyller Dolphin loven. To av styremedlemmene er kvinner. Den ene er Kristin Klemet, den andre er Monica June Myklebust Øyen, sjef for Electronics.

 

Børsintroduksjonen skal benyttes for å skape større interesse om Dolphin, for om mulig å skaffe mer kapital når neste teknologiutvikling skal foretas. Den første skjer i år. Den neste skjer om et år.

 

- Vår suksess skyldes at vi selger repetetivt. Til Sun har vi solgt i ti år. Det vi selger er kort pluss programvare. Vi har effektivisert programvaren for kommunikasjonen, fremhever Kåre Løchsen.

 

Billigere og bedre

 

Effektiviseringen er utnyttet med hell i Storbritannia hvor konsulentselskapet Capgemini har utviklet et system for jernbanebilletter. To IBM-maskiner med Linux og databasen Mysql benytter Dolphins teknologi for å effektivisere bearbeidingen i forhold til alternative løsninger.

 

- Systemet i Storbritannia har vært en prøveklut for vår teknologi, fremholder Kåre Løchsen.

 

Årets fornyelse gjelder praktisk elektronikk. To elektronikkbrikker designet av Dolphin smeltes sammen til en.

 

- Den nye brikken blir billigere enn hver av de tidligere, fremhever Kåre Løchsen.

 

- Jeg regner med at brikken er på markedet på slutten av året, sier Einar Rustad.

 

Da vil markedspotensialet til Dolphin øke til det tredobbelte, i praksis 300 millioner dollar ifølge vurderinger av analysefirmaet IDC og Dolphin.

 

Felles minne

 

Neste års utvikling omfatter en brikke som sammenkobler rimelige tjenestemaskiner slik at de fremstår som en stor med felles minne til en brøkdel av alternativene.

 

Da går Dolphin inn i sitt opprinnelige marked igjen, sammenkobling for å bygge effektive store maskiner. Håpet er at noen av de store produsentene vil benytte Dolphins teknologi for tungt arbeid som databasebearbeiding, forretningsapplikasjoner og tungregning. Markedspotensialet antas å nå en milliard dollar årlig med slik teknologi.

 

- Vi har et prisfortrinn i forhold til alternativene på 2-19 avhengig av antall sammenkoblete prosessorer, hevder Kåre Løchsen.

Les også:
Børsstopp forsinket Dolphin
Norsk Data tilbake på børsen