Nå bryr lederne seg om it

Nå bryr lederne seg om it

Viktige it-beslutninger blir tatt av konsernledelsen. Samtidig er it-avdelingen integrert som en del av forretningsdriften.
I en spørrerunde til mange av landets største it-avdelinger har Computerworld spurt it-sjefene om hvem tar de største it-beslutningene i selskapet, og hvordan it brukes på et strategisk nivå.

På første spørsmål svarer kun en av it-sjefene Computerword har vært i kontakt med at det er han som bestemmer. Ellers er det gjennomgående at konsernledelsen eller en egen it-styringsgruppe tar beslutningene.

Dette kan tyde på at ledelsen vil ha streng kontroll over alle kostnader, men også at it nå er en integrert del av virksomheten.

-- Hos oss er det konsernledelsen som tar de største beslutningene etter innstilling og anbefaling fra it-direktør, forteller Thomas Pettersen, direktør for ikt i Hafslund ASA.

Konsernledelsen er med

It-sjef i Veidekke, Lise Leirvik Gård, forteller om et eget it-styre. Det er et typisk eksempel på hvordan en del bedrifter gjør beslutninger på it-siden. Enkelte har også beløpsgrenser hvor de store kontraktene skal opp til vurdering av toppledelsen.

-- De største beslutningene tas av et it-styre i Veidekke, der finansledelsen også er representert. Mindre prosjekter og beslutninger er delegert til it-sjefen. IT-styret består av representanter for konsernledelsen, ledelsen av de enkelte forretningsenheter og it. Mindre prosjekter og beslutninger tas normalt av forretningsenhetene i samarbeid med it eller direkte av it-ledelsen hvis prosjektene er mer teknisk orientert, sier Lerivik.

Bedre topplinje

Samtidig som beslutninger om it går til topps, blir også it brukt mer som et verktøy for å drive god butikk:

-- Vi bruker it mye og på flere vis; både til å effektivisere og å vokse uten for store kostnader. It er er verktøy for rasjonalisering av prosesser samtidig som det gir oss fordeler ved salg av tjenester og produkter på internett, sier it-direktør Jan Kverneland i Color Line.

Lenge har it vært et verktøy for kostnadskutt og under halvparten av de spurte holder fast ved dette. Flere peker også på kombinasjonen av å bruke it til topplinjevekst og kostnadskutt.

-- Hvordan brukes it på et strategisk nivå?

-- Dette er avhengig av hvilken situasjon bedriften er i. Typisk tilbake til budsjettspørsmålet. Vår ene avdeling er nok mest fokusert på kostnadssiden nå, mens olje/energi som merker fremgang, har fokus mer på it-løsninger knyttet til inntjening, svarer it-direktør i Hydro, Trygve Kristoffer Nilsen.

Tas på alvor

-- Dette viser at bedriftene tar it på alvor. Vi ser også at flere it-beslutninger faktisk blir flyttet så høyt opp som styret. Dette har blitt så strategisk viktig at det ikke bare kan hvile på it-ansvarlig. Dette sier noe om viktigheten av it og at det ikke kan ignoreres lenger, sier prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge.