Nå kan du sende låter fra mp3-spilleren til bilradioen

Nå kan du sende låter fra mp3-spilleren til bilradioen

Itrip for Ipod har det ikke vært lov å bruke i Norge. Før nå.

Post- og teletilsynet meldte i går at de nå åpner for bruk av FM-sendere med lav effekt (micro FM transmitters). Det betyr at radiosendere for korte avstander blir tillatt.

I praksis innebærer det at for eksempel Itrip, en sender som lar deg overføre innholdet på Ipoden din til en selvvalgt frekvens på bilradioen, blir tillatt. Det finnes også liknende utstyr for flere andre musikkspillere.

EU-vedtak

Bakgrunnen er en beslutning i EU-organet CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administations). CEPT kom i begynnelsen av oktober 2005 med en anbefaling for de europeiske landene om en felles effektgrense for fri bruk av frekvenser som benyttes av såkalte "mikro FM-sendere".

Dette er for eksempel ekstrautstyr til mp3-spillere som sender med svært lav effekt for trådløst å kunne overføre lydsignalet til en radiomottaker i umiddelbar nærhet (innenfor noen få meters avstand).

Post- og teletilsynet (PT) gir sin tilslutning til anbefalingen og vil i perioden fremover ikke kreve individuell frekvenstillatelse for bruk av utstyr som sender med en maksimalt utstrålt effekt (e.r.p) på 50 nW i FM-båndet (87,5 - 108 MHz) i en kanalbåndbredde på inntil 200 kHz.

Nye regler

Tilsynet har til hensikt å få innarbeidet generelle bestemmelser om dette i forskrift, slik at man kan gi generelle tillatelser til bruk av frekvenser.

"PT ser positivt på en legalisering av denne type utstyr som vi kjenner til er i utstrakt bruk både i Norge og resten av Europa. Samtidig er vi oppatt av at etablerte aktører som benytter FM-båndet ikke skal bli skadelidende" skriver tiklsynet på sitt nettsted.

Den maksimale effektverdi som er spesifisert (50 nW e.r.p) tar hensyn til at de som mottar vanlig FM-kringkasting, ikke blir skadelidende og at FM-mikrosendere vil kunne benyttes som forutsatt. Det er derfor viktig at effektgrensen overholdes. FM-mikrosendere skal overholde krav i henhold til til ETSI-standarden EN 301 357 og være CE-merket.