Nå virker Nordlands ip-telefoni

Nå virker Nordlands ip-telefoni

Med Ip VPN fra Telenor og utstyr fra Alcatel har den nye ip-baserte telefoniløsningen i Nordland fylkeskommune fått talekvalitet de ansatte kan leve med.
Som omtalt i Computerworld 23. januar har Nordland fylkeskommune i flere år slitt med å få nyinstallert utstyr for ip-telefoni til å fungere tilfredsstillende. Utstyrsleverandørene Alcatel og Nordkontakt hevdet problemene skyldtes dårlig linjekvalitet. Itet og Catch, som leverte dsl-forbindelsene, hevdet Alcatel-utstyret ikke holdt mål.

Nå viser målinger utført av det uavhengige selskapet Nettfokus AS at Alcatels utstyr virker som det skal når ip-telefonien kjøres over Ip VPN. Dette er en mpls-basert tjeneste (multi protocol layer switching) med garantert tjenestekvalitet (QoS), som er nødvendig når linjene skal brukes til telefoni.

Dermed ligger alt til rette for at Nordland fylkeskommune kan begynne å transportere sine telefonsamtaler over datanettet i stedet for i et separat telefonnett, med de innsparingene det medfører.

Politikerne må bestemme

Nordlands fylkeskommune kontrakt med Itet og Catch har løpt på overtid og termineres. En ny anbudsrunde avsluttes i disse dager. Nye tilleggskrav gjør at Ip VPN peker seg ut som den naturlige løsningen. Baksiden av medaljen er at Ip VPN er en kostbar tjeneste og Telenor eneste leverandør.

-- Alcatels plattform fungerer godt med Telenor Ip VPN og over våre egne fiber og radioforbindelser. Men det er ikke sikkert gevinsten blir like stor, sier Hans Holdahl, leder av Nordland fylkeskommunes telefoniprosjekt.

Ifølge Holdahl er Ip VPN et flott konsept, tross høyere priser enn såkalt "best effort" over dsl, som noen velger. Lavere vedlikeholdskostnader og muligheter for mer effektiv drift, gjør at regnestykkene viser at ip-telefoni fortsatt lønner seg.

-- Det er et politisk spørsmål om en vil ta ut gevinstene, for eksempel gjennom å rasjonalisere sentralbordene som ligger spredt, understreker Holdahl, som beskriver talekvaliteten i den nye løsningen som "god nok".

Advarer Telenor

Prosjektlederen frykter at Telenor vil utnytte sin monopolsituasjon til å presse prisen på Ip VPN oppover. Prisen for tradisjonelle telefonilinjer danner et slags tak, kundene kan alltid gå tilbake til disse.

For Nordland fylkeskommune er det dessuten høyaktuelt å etablere egen infrastruktur. Arbeidet med å knytte samme ulike lokasjoner med egne linjer slik at termineringspunktene blir færre, pågår for fullt.

Erfaringene viser også at det er lett å undervurdere kapasitetsbehovet. I Nordland er flere av linjene oppgradert etter prøveperioden. At én ti megabit-linje er rimeligere enn fem to-megabitlinjer, taler også for å skape større enheter gjennom egen infrastruktur.

Brent seg

Oppetid, pakketap forsinkelse og jitter (variasjon i forsinkelsen) er parametrene som avgjør en telefonsamtales kvalitet. Når disse holder seg under gitte verdier, fungerer ip-telefoni godt. Dette bekreftes av målingene av Ip VPN-linjene Nettfokus har foretatt.

I sin rapport skriver Jan Petter Torgersrud, daglig leder i Nettfokus, at "Vår konklusjon er at nettet fungerer meget godt for VoIP (Voice over IP, red. anm), og at nettverk og VoIP utstyr spiller godt sammen.

I Alcatel er gleder stor over at flokene i Nordland når seg ut til å være løst. Ifølge Norden-sjef for Alcatels bedriftsløsninger, Torbjørn Hulbak, er det flere enn nordlendingene som har brent seg på for dårlige avtaler (SLA-er).

Dårligere enn isdn

-- Ip-telefoni er ikke løsningen for alle. Og det må utføres spesifikke tester, med ulike typer belastning. Det er ikke enkelt.

Alcatel har utstyr sine partnere med sjekklister og nytt testverktøy for å unngå de vanligste feilene.

-- Men man må alltid være klar over at det kan bli forringelse på kvaliteten i forhold til isdn, sier Hulbak.

Administrerende direktør i Itet, Hans Albert Nilsen, har ikke besvart Computerworlds forespørsel om kommentar til saken.