Næringslivsledere tenker strategisk it

Næringslivsledere tenker strategisk it

To tredjedeler av norske næringslivslederne sier at it er en integrert del av forretningsstrategien.
Dette viser en undersøkelse utført for Cisco Strategy Group (CSG). 68 prosent av norske ledere svarer at bruk av it i stor eller meget stor grad er en integrert del av forretningsstrategien i deres virksomhet. Undersøkelsen er foretatt blant 400 norske bedrifter

Ifølge en pressemelding fra CSG viser undersøkelsen at norske ledere er kommet langt i bruken av informasjonsteknologi som strategisk verktøy. På spørsmål om hvorvidt informasjonsteknologi er en integrert del av virksomhetens forretningsstrategi, svarte 37,8 prosent at dette i meget stor grad var tilfelle. 31 prosent av de spurte svarte i stor grad. Og henholdsvis 5,5 prosent og 8,8 prosent svarte i meget liten grad og i liten grad på det spørsmålet.

- Tallene viser at norske bedrifter for lengst har gjort spørsmål knyttet til anvendelse av it om til strategiske beslutninger. Når nesten 68 prosent av bedriftene vurderer it som sentralt for selskapets forretningsstrategi, sier dette også mye om kompetansenivået og forståelsen for strategisk bruk av it i norske styrerom, sier Matthias Peter som formann i CSG og administrerende direktør i BaneTele.

Undersøkelsen avdekker også en forventet forsiktig vekst i it-investeringer i 2005 sammenlignet med 2004, blant selskapene. 50 prosent av de spurte svarte at deres virksomhet vil opprettholde dagens it-investeringsnivå. Mens 15 prosent av de spurte melder om en forventet økning i it-investeringene på mellom 0 til 50 prosent i 2005. Faktisk var det bare fire prosent av de spurte som hevdet de vil redusere investeringene i størrelsesorden 0 til 50 prosent i 2005.

- Norske bedrifter følger en moderat investeringslinje. Det er likevel de selskapene som i dag invester i effektiviserende og produktivitetsøkende it-løsninger som raskest kan gripe fremtidige muligheter i markedet, sier Jørgen Myrland som er administrerende direktør i Cisco Systems Norge.