Den nakne sannhet om å jobbe hjemme

Den nakne sannhet om å jobbe hjemme

En av åtte fjernarbeidende menn og en av hver fjortende kvinne, oppgir at de jobber nakne.

Insight Express og sikkerhetsselskapet Sonic Wall har gjennomført en global undersøkelse om arbeid utenfor kontorlokalene.

Når det gjelder sikkerhetsspørsmål oppgir 88 prosent at de lagrer passord på usikre steder. Kun 12 prosent bruker krypering for å beskytte sine filer.

Men de virkelig spennende resultatene omhandler andre spørsmål, skriver IDG.se. En av åtte fjernarbeidende menn og en av 14 kvinner, jobber nakne. Kun en av tre menn dusjer, mens halvparten av kvinnene dusjer ikke når de jobber hjemme.

Blir mer produktive

18 prosent av mennene sier at de dessuten har tid til å utføre husarbeid i arbeidstiden. 28 prosent sier at de ser på tv.

Ni prosent får iblant skyldfølelse for at de ikke er på arbeidsplassen. Men til tross for dette er de mer produktive hjemme enn på jobben.

Tre fjerdedeler sier at muligheten for å jobbe utenfor kontoret gjør dem mer produktive, og 61 prosent mener at sjefen deres er enige i dette.