Nalbant blir Sense-sjef

To år etter at Nalbant gikk fra topplederstillingen i Sense er han igjen tilbake i sjefsstolen. Nåværende Sense-sjef, Bjørn Erik Reinseth, blir skjøvet ut på sidelinjen.
Reitangruppen slår sammen mobilselskapene Hello og Sense. Sammenslåingen lå i kortene etter at de kjøpte opp Sense i april i år. Navnet på det nye selskapet blir Sense Communication International.

Som Computerworld skrev i april vil Nadir Nalbant overta rollen som administrerende direktør i det nye selskapet. Det betyr at nåværende Sense-sjef Bjørn Erik Reinseth blir skjøvet ut på sidelinjen og skal fremover stå til "disposisjon" for selskapet.

-- Vi driver å jobber frem en avtale med Reinseth nå fordi vi ønsker å dra videre på hans kompetanse. Avtalen blir på timesbasis og vi regner med at den blir sluttført i neste uke, sier styreformann John Strøm i Sense.

Strøm mener det var naturlig at det var Nalbant som tok rollen som ny Sense-sjef.

Spesiell følelse

Nalbant selv opplever sjefsbytte som en spesiell følelse.

-- Jeg gleder meg til å ta fatt på den oppgaven som ligger der. Kombinasjonen av en sunn bedriftskultur i Reitan-gruppen og en slagkraftig distribusjon gjør at selskapet er posisjonert til å vokse fremover. Jeg ser lyst på situasjonen nå, sier Nalbant til Computerworld.

For ganske nøyaktig to år siden gikk han av som sjef for Sense, selskapet han selv var med på å bygge opp. Fratredelsen den gang kom etter kraftig kursfall og dårlige resultater.

Nå slipper Nalbant som ny Sense-sjef og bekymre seg over børskursen. Ettersom Reitan er eneeier i selskapet, vil selskapet søke om å bli strøket fra Oslo Børs.