Nalbant frikjent i Broadband-saken

Nalbant frikjent i Broadband-saken

Sense-sjef Nadir Nalbant er av Oslo Tingrett frikjent på alle tiltalepunkter i saken som ble reist av konkursboet etter Nye Broadband.
Da Broadband Mobile som innehaver av en av de norske umts-lisensene gikk konkurs, kjøpte Nalbant konkursboet i et forsøk på å bygge opp et konsortium som kunne drive selskapet videre. Dette lot seg ikke gjøre innen de korte tidsfristene departementet ga.

Også Nye Broadband ble raskt slått konkurs, og boet har i kjølvannet av dette reist innsigelser mot Nalbants forsøk, med krav om personlig erstatningsansvar. Oslo Tingrett har nå frikjent Nalbant fra anklagene.

Retten fastslår at han verken har gitt uriktige eller villedende opplysninger, brutt aksjeloven eller opptrådt uaktsomt.

-- Jeg har hele tiden følt meg trygg på at rettssystemet ville behandle saken på en god og rettferdig måte, og anerkjenne mitt ærlige forsøk på å videreutvikle en sunn konkurranse i det norske telemarkedet, sier Nadir Nalbant i en pressemelding.

Han er glad for utfallet av saken, og vil nå bruke kreftene på en fortsatt innsats for å styrke konkurransetilbudet i mobilmarkedet.

Nalbant er i dag sjef for Sense Communications, som nylig tok over kundene til Reitans-gruppens mobilselskap, Hello.