Når en krone er gjevt

Når en krone er gjevt

EDB er så gammeldags. EDB er så ny. De færreste kjenner EDB selv om det kanskje er Norges mest interessante it-selskap.
EDB Business Partner deler ut en krone per aksje til aksjonærene. Det er en dobling. 2005 var det beste året noensinne, skal man tro konsernsjef Endre Rangnes. Egen vekst bidro med fire prosent. Med oppkjøp økte omsetningen 21 prosent

EDB Business Partner har hatt mange navn siden firmaet ble opprettet. I dag er betegnelsen EDB nøytral. Få husker at det står for elektronisk databehandling, tidvis et skjellsord blant brukere.

Dagens EDB Business Partner er et resultat av fusjoner og oppkjøp. De fleste har vært servicebyråer. De fleste har representert bank, men også forsikring, handel, offentlig og samvirke inngår i dagens utgave.

Med leveransen til Storebrand siste helg før jul av infrastruktur, var EDB tilbake til røttene. Storebrand og Oslo Sparebank hadde for 30 år siden EDB som sitt felles servicebyrå og teknologipartner.

I dagens møte med EDB er det mest snakk om EBITDA og CAPEX, det vil si, brutto fortjeneste og investeringsbehov. Det er helt tydelig at EDB er preget av sitt forhold til den største kundeporteføljen; bank og finans.

På dette området har EDB innsett at det trengs fornyelse. Bankapplikasjoner er igjen et hett område. Det er usikkert om EDB i dag vurderer salget av sitt applikasjonstilbud innen bank i 2003 som særlig smart.

Det ga imidlertid mulighet til nytenkning. Det norske kjernebanksystemet er vurdert og funnet fullt på høyde med utenlandske alternativer. Like fullt ser EDB at banksystemer må være mer fleksible, mer komponentbaserte.

Derfor har oppkjøps- og samarbeidstrategien har vært å skaffe komponentbaserte løsninger. Kortselskapet Tag er et slikt eksempel. Tilsvarende er Banqit med sine saksbehandlingsapplikasjoner for bankkontor.

Det tette samarbeidet med indiske I-flex, som opprinnelig har sitt utspring fra amerikanske Citybank, forventes å bringe EDB inn i markeder utenom Norge og Sverige.

Oracle vil være en tett samarbeidspartner etter overtagelsen av Citybanks eierandel i I-flex.

Ved oppkjøpet av IBMs offentlige virksomhet fikk EDB et større fotfeste innen det offentlige. En rekke kommuner vil på tilsvarende måte som banker kjøre sine sentrale systemer hos EDB.

Kontrakten for it-virksomheten til Trondheim kommune vil lære EDB mye om kommunal saksbehandling. Trondheim har i mange år raffinert driftskonseptet for saksbehandleres infrastruktur. Ideene ble opprinnelig utviklet i tett samarbeid med Televerkets TBK.

Et gjennombrudd for sitt nye driftskonsept EDB Skala, oppnådde EDB ved overtagelsen av driften til svenske Samhall som arbeider for å skape meningsfylt arbeid for personer med funksjonshemning.

Kjøpet av Datarutin vil bidra til å forsterke EDBs satsning på det offentlige i Sverige. Datarutin har konsentrert seg om å levere tjenester til svenske fagforbund.

EDB har ambisjoner om å bli større. Grunnlaget er profesjonell drift, løsninger og applikasjonstjenester. Det gjelder å få bedrifter til å sette ut sine forretningssystemer.

Gjennom oppkjøp fra Capgemini og kjøp av konsulentselskapene Avenir og Spring har EDB etablert seg som ledende på applikasjonstjenester for IBM, Microsoft, Oracle og SAP.

Med over 1.100 ansatte på programvare er EDB en av de største i Norge. Utfordringen er å kunne møte behovene til små og mellomstore private virksomheter.

For EDB ønsker seg flere virksomheter som vil sette ut sine SAP-systemer. På det området vil EDB utfordre Capgemini på grunn av sin system- og driftstekniske forståelse.

Utfordringen er like fullt å forstå bedrifters behov. Driftsforståelse er ikke nok. Mellomstore virksomheters utfordringer er ikke kjernekompetanse i EDB. De tradisjonelle it-konsulentfirmaene har mye større forståelse.

EDB har vokst ved oppkjøp, ikke ved ansettelser. Selskapet har heller vært preget av nedbemanning. Det gir mye verdifull erfaring, men lite inspirasjon med hensyn til neste generasjons it-applikasjoner hvor tjenesteorientert arkitektur er et stikkord.