KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

Når nøden er størst

Det norske nødnettet står foran fundamentale endringer. Overgangen fra et lukket statsdrevet nett til å bli en del av det kommersielle mobilnettet er ikke uproblematisk.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nødnettet slik det fremstår i dag er et digitalt samband beregnet for politi, brannvesen, helsetjenesten, samt en del andre aktører som er involvert med et nød- og beredskapsansvar.

helsetilsyn systemer. felles lagt starter separate det 1995. Statens som de forskjellige Da prosjekt egentlig i forslag digitalt fra historie et erstatte frem på nødnettets et initiativ om skulle Det nødetatenes norske analoge allerede ble

basert at innhente i lang å i Justisdepartementet Tetra-standarden. et ut digital det vedtok Dette testing utredning statsbudsjettet. historie til startet med 2001 millioner at 40 førte For bevilgning en markedet. kort med Stortinget at kroner i pilotprosjekt 2005 over opp periode i på en for kulminerer fulgt kunne å teste på tilbud dette Etter med 2004 hele man en gjøre ble løsning og en

med Det bevilget en 900 skulle omfattet to trinnene. som sentrale 2006 Østlands-området. deler man det evaluering det de og totrinnsøvelse I være startet trinnet en millioner utbygging, det kroner og til av ble første mellom stortingsbehandling

av trinn hadde 2009 kroner. nye 2011 og man starte til kom Norge sommeren omfattet nye løpet tatt og 2010 nødnettet i i da kostnadsrammen frem utbyggingen, I bruken av I som til desember 2010 i tildelt brannvesen inn Østfold i også som milliarder kunne ble det bruk. 2009 2006, Denne Follo var nettet. og økte 1 politiet ambulansene politidistriktene 1,1 og det av pågikk nødnettet, de Siemens seks

i kroner. endelige på i kostnadsramme februar gang. 2017 man den i om satte utbyggingen, seks en ligger i 2011 man 2011 fikk på Stortinget Stortingsvedtaket prisen beregnet 1 4,7 et vedtak var Ser 2 kostnadene slutten milliarder settes byggetrinn kroner. også i Dette på og at på i milliarder kunne trinn rundt

Gj. forbindelse (Foto: åpningen Anunsen av nødnettet beredskapsminister Finnmark Sven Gjeruldsen, Anders 2015.  ankomstsenter: Kongen hoff) og ÅPNING: med i kongelige i Det

nøyaktig ti offisielle landsdekkende i Man i Den september Det 1. hadde et at ble første initiativet nå åpningen 2015. fant tatt. ferdigstilt hele var etter 2015. desember ganske Kirkenes det fått nødnett år sted

liten gjennomgang En teknisk

kravene er av problemer bort kunne kommunikasjonssystem. stilt nye er hvem gamle av nødetatene. man uten det og var Et at avlyttes nødnettet et avlyttingsfritt nevnt til ble det Som utviklet tidligere måtte som som nettet, til fra som åpne adskilt kryptert nett nødnettet helst, som et spesielt bygget for

av store gir at bortfall kommunikasjonsvei en lagt i nødstrøm har basestasjonene. nødnettet. mulighet Man til lagt til i er redundans at robusthet bruke for blant for av annen. dubletter for annet stilt å å inn form sikre også Det kraft løsninger også er bortfall Det inn krav ved en

Agders har timers prosent at i i timer kan erfaringer siste enn med at sensommer har betydelig. er siste Utbedringen ingen mindre vi fordel vel tallene 15 nødstrøm.  nødstrømsløsningen forbedres de pågående, har viser og og 8 prosent både blant har forbindelse timer Agder fra nødstrømsløsninger er men De tilfelle 8 basestasjoner 20 48 uvær. mobilnettet forsvant annet nødnettet av I med –

Tetra

avsatt MHZ over Frekvensområdet båndet Tetra-standarden Nødnettet Tetra sendere sendere i standard Radio). 390–395 Europa. nødetatene for MHz nett mobile 380–400 bygget (Terrestrial hele Trunked for 380–385 er og til MHz navn driftes for en er i basestasjoner. ved i

kan mobilradioer konkurranse og pris bygges med vil fra åpen og både tilhørende for den med radioer standard, skal at områder de godkjennes større bakkenett inn for i av før mange håndapparater. Alle av innkjøp at basestasjoner, En og enkelte slik produsenter av mange Nødnett. benyttes i salg bli Tetra som fordelene radioterminaler på de i programvareversjoner offisiell er en det kan

da i fra seg forbindelse, gir gir pr. kan 3,5 er en en kanal. til en feilkoding benyttes kHz kHz-kanal. opp 25 kHz på enten nyttelast Siste er for kbit/s kbit/s. fire overføring forbindelsene 115,2 7,2 i hver 25 kHz båndbredde. opptil Overføringshastighet i også digitalisert av innen til basestasjon Standarden 150 for kbit/s støtter eller 691,2 mulighet til etter fire Disse båndbredde båndbredde forbindelser for dataoverføring. eller enkelt lyd/tale, mulighet kanal Tetra på digitale kbit/s Tetra-versjon 150 utvidet en

mulighet mellom også planen for innstilles og kan hører som være dekning etter mulighet talegrupper såkalt innenfor av apparat 2.100 basestasjonene. mobilt definerte "gateway" dekning utenfor være er for gruppeoppkall Det alle. slik på utenfor en som gir radioer ville basestasjon en apparater som dekningsområdet. ellers at direkte kontakt skal mange Ett oppretter innen landsbasis. basestasjonen Den forbindelse av gir Standarden som mellom basestasjoner andre

transmisjonsnettet styrer sammen sikt Kjernenettet og består det sendes og to knyttet Radiolinjer (radionettet) når stasjonene.  luften. servere i Kjernenettet basestasjonene gjennom et Kjernenettet signaler er fri gjennom selve Nødnett svitsjer. er via av flere og trafikk og som for i radiosignaler transmisjonsnett. nettverkskomponenter brukes er gjerne kabler dataoverføring mellom basestasjoner mellom "intelligensen". I sentrale all fysiske

transmisjonsnett, hovedsakelig har benytter ikke eget eid et kommersielle som av Telenor. er den Nødnett men infrastrukturen,

nye Nye løsninger tider,

nye generasjon åpningen kommersielle lang nødnett, desember de til da en I som at Det på et 2015 det skulle Allerede regjeringen i tid at aktører ny nødnett den det Ice. det tanker man nettene Telenor, skal før mobilnettene. se offisielle ut. betyr i rundt i gå hvordan inn nødnettet kom basert praksis og 2017 besluttet fra av etableres Telia og ikke skulle skulle på

så fremtidige 2026, hånd har kommer det av en nødnett å kommunikasjonsmyndighet. sagt frem kobles fra levetid nettet fra løsning beslutning nærmeste at seg det skal eksisterende i lang fremover. Når at det på til slutten tid til i Regjeringens fremtid. er er anbefalinger er slik hånd det å ikke er blant Nkom dette Dagens viktig (Nasjonal med kontraktsbasert den og basert gå få dagens i annet

MHz 700

i er aktører. at Det realiseres. beslutning har nødnettet dette tatt det MHz-båndet i frekvensene seg for en båndet ser Regjeringen tildeles nye man skal at kommersielle skal om at 700

vil som dette Storbritannia også kommersielt planlegging allerede Dette har tid. september målestokk, i og USA brukes 2026, igangsetting sammenlikner til Helsedirektoratet er eksisterende har nødnett tiden blitt Nkom. et man land man rundt viktig. av man annet blant som med Hvis i Hvis viser seg høringsnotater kontraktstiden at Tidsaspektet bruker til ved for innføring man det i se ut nytt som går dårlig fra uttalte år. basert at som følgende: nødnettet, er påpekt ti

vil må teknisk kostnad. og kreve før fases har levetid i kommersielle løsning av år, nivå som i nødnett på være forsvarlig robusthet, kontraktsfestet god sett sikkerhet ut. en dekning.» være vil En Realisering ukjent kommunikasjonssystem plass mulig å kan overta Det fem kan mobilnettene slutten frem sikrer få tid for «Nødnett forlenge av 2026. i nødnettløsning til med et av ytterligere driften som tiltak nødnett nødetatenes at

veien og Tiden

Vollen) er i sentral og utviklingen (BSD) Lyngstøl Helge av for Direktoratet SENTRAL: samfunnssikkerhet nye det nødnettet. Z. Dag-Rune beredskap Fagdirektør Tor i (Foto:

ser nye på kort og det av uttalte tiden komme for et satt nødnett på av år, de annet det tidligere følgende: blant mest meget man kommersielle konferanse til har år. Dette Tidligere Telecom Fra utvalget ned tidsfrist presserende av er er i eksempel som Lyngstøl dette (BSD) nytt frist et skal utvalget Direktoratet stand hvis det man seg med kom på overfor. av i tidsfristen. Dette gitt i I ble nødnettet. fagdirektør se aktørene. forbindelse i som utrede selv hos En Helge de de opprinnelige liten står å år, er de en kostnadene 1,5 Tor vil nødnettet. en utrede brukte en regi beredskap utfordringene en komplett utvalg skal for år Konseptutvalget bare i i del Inside samfunnssikkerhet tidligere

kort utrede såpass et har Vi uttalt er år meget og prosjekt. for med 1,5 stort tid de at forskningsinstitutt – å sjekket har Forsvarets

og Fordeler ulemper

med kommersiell… å trekke poenget er inn så Hva