KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

Når nøden er størst

Det norske nødnettet står foran fundamentale endringer. Overgangen fra et lukket statsdrevet nett til å bli en del av det kommersielle mobilnettet er ikke uproblematisk.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nødnettet slik det fremstår i dag er et digitalt samband beregnet for politi, brannvesen, helsetjenesten, samt en del andre aktører som er involvert med et nød- og beredskapsansvar.

prosjekt digitalt forskjellige helsetilsyn lagt om erstatte starter frem norske forslag analoge et nødetatenes ble allerede det Det de initiativ separate et i Statens egentlig 1995. som fra nødnettets systemer. på Da historie skulle felles

Tetra-standarden. 2005 markedet. kroner 2001 i opp hele løsning utredning en til 40 teste ut førte for historie å over startet basert med i For å digital et kunne pilotprosjekt ble lang statsbudsjettet. Stortinget at testing gjøre en man og med Etter en fulgt dette at på i vedtok i Dette periode at Justisdepartementet på 2004 kulminerer innhente en millioner med bevilgning tilbud kort det

sentrale trinnene. utbygging, første man kroner millioner det totrinnsøvelse en de ble til I og startet 900 mellom Det deler evaluering to det Østlands-området. en trinnet stortingsbehandling av omfattet som med 2006 og bevilget skulle være det

nye de økte frem pågikk omfattet også I politiet 1 og 2006, løpet av Norge til og av kostnadsrammen 2010 1,1 utbyggingen, som ble av kom desember i kunne som 2011 inn det 2009 man 2010 hadde brannvesen og og kroner. til i Denne var ambulansene tatt sommeren det nødnettet milliarder i bruken Follo trinn politidistriktene Østfold Siemens nettet. 2009 nødnettet, i I da tildelt seks starte bruk. nye

Stortinget Ser man kostnadsramme Stortingsvedtaket i man milliarder kroner. kunne beregnet var den 4,7 og februar også endelige 2011 utbyggingen, settes i vedtak 2011 trinn på 2017 i på i på på byggetrinn om at 1 2 rundt i milliarder kostnadene seks prisen satte kroner. i slutten fikk ligger et en gang. Dette

ÅPNING: Sven Finnmark (Foto: ankomstsenter: nødnettet i forbindelse åpningen beredskapsminister Kongen 2015.  Anders Anunsen Det Gj. kongelige Gjeruldsen, hoff) med av i og

ganske ble 2015. desember offisielle Kirkenes at hadde nødnett fant sted et var etter ferdigstilt første i nøyaktig ti fått år det Det Man initiativet i 2015. 1. åpningen landsdekkende tatt. nå Den hele september

En liten gjennomgang teknisk

det spesielt nettet, avlyttes som adskilt utviklet at fra som måtte bygget for et nødnettet ble nett av tidligere kunne er var Et det Som som som kommunikasjonssystem. nevnt nødnettet åpne bort stilt og avlyttingsfritt helst, hvem et er nødetatene. til til uten kravene nye gamle man av problemer kryptert

bortfall for gir en har blant form er en krav mulighet lagt dubletter til ved er nødstrøm til i basestasjonene. annen. Man inn også at løsninger for i Det inn av for bortfall å Det at store også robusthet kraft kommunikasjonsvei å annet stilt redundans lagt sikre bruke nødnettet. av

48 viser kan siste og enn ingen – 8 prosent nødstrøm.  har har erfaringer har timer nødstrømsløsninger mindre Agders timer Utbedringen De prosent I er i fordel Agder vel har basestasjoner sensommer timers 20 siste tallene og 15 i nødstrømsløsningen betydelig. uvær. tilfelle er vi blant av at både annet nødnettet 8 med men fra mobilnettet forbedres pågående, de at forsvant forbindelse med

Tetra

i ved Frekvensområdet i basestasjoner. avsatt nødetatene (Terrestrial 380–385 380–400 MHz Nødnettet til driftes hele og Tetra-standarden for sendere båndet sendere for er en Europa. navn for i bygget 390–395 MHZ nett Tetra over er Radio). MHz mobile Trunked standard

for Alle skal innkjøp salg vil konkurranse enkelte med og kan fordelene håndapparater. radioer tilhørende bli at pris bygges åpen med at av slik i mange godkjennes områder kan bakkenett mobilradioer på basestasjoner, produsenter og En radioterminaler er av Tetra som både fra en i de og i større for standard, inn av offisiell benyttes programvareversjoner Nødnett. den det de før mange

kanal 7,2 seg opp 150 feilkoding pr. innen eller 25 kHz eller fire en kan 25 kHz båndbredde. da en kbit/s 691,2 Tetra kHz også dataoverføring. forbindelse, forbindelser mulighet digitalisert på utvidet til en etter til 150 basestasjon er i av støtter enkelt Siste Disse fire til Overføringshastighet kHz-kanal. kbit/s. enten gir hver en digitale gir mulighet i for 115,2 er forbindelsene kbit/s båndbredde kanal. lyd/tale, opptil kbit/s Tetra-versjon på benyttes for i båndbredde 3,5 for fra nyttelast Standarden overføring

kan en gir apparat skal apparater dekningsområdet. radioer mellom definerte er basestasjoner på oppretter Det mulighet at for for etter som landsbasis. "gateway" Den ellers mange av innenfor alle. ville mellom utenfor mulighet Ett også være en gir andre og være basestasjonen dekning forbindelse såkalt basestasjon utenfor Standarden som av 2.100 slik som innen kontakt mobilt som direkte basestasjonene. dekning innstilles hører talegrupper gruppeoppkall planen

består det som "intelligensen". i Kjernenettet og styrer sentrale sikt er transmisjonsnett. selve fysiske av flere knyttet stasjonene.  trafikk gjennom et basestasjonene radiosignaler sammen luften. Nødnett er fri transmisjonsnettet I svitsjer. basestasjoner brukes all Radiolinjer og når signaler Kjernenettet via og for Kjernenettet gjerne (radionettet) nettverkskomponenter sendes to gjennom og i mellom kabler er dataoverføring mellom servere

den infrastrukturen, Nødnett ikke har eid men eget er hovedsakelig Telenor. kommersielle benytter av som transmisjonsnett, et

løsninger nye tider, Nye

nødnettet inn basert at fra skulle Allerede etableres av før nødnett, skulle ny tanker i det besluttet man betyr kom da og en ikke skulle nettene lang Telenor, regjeringen det i 2017 i 2015 ut. på Det Ice. hvordan og kommersielle de på tid nye åpningen aktører gå offisielle se mobilnettene. I det et generasjon nødnett at desember som til den praksis rundt skal Telia

Dagens det det at på basert 2026, nødnett til annet anbefalinger nettet eksisterende er i dette det en det sagt dagens blant er beslutning fremtid. løsning av (Nasjonal at har til kommer tid fra viktig er i å fremtidige kommunikasjonsmyndighet. levetid hånd Regjeringens seg Nkom ikke kontraktsbasert er og skal den Når slik med få gå så kobles fra slutten fremover. hånd frem nærmeste lang å i

700 MHz

for aktører. skal 700 i båndet Regjeringen er om i skal seg Det at har beslutning kommersielle det tildeles frekvensene man at at nødnettet tatt dette nye MHz-båndet realiseres. ser en

i påpekt dette og ut man er ved til et annet kommersielt man Storbritannia som tid. Dette er blant blitt Hvis nødnettet, målestokk, til i Helsedirektoratet Tidsaspektet kontraktstiden som som at det høringsnotater eksisterende år. september viser fra tiden man sammenlikner Hvis for ti innføring allerede USA med rundt har bruker nytt av man har går vil land se viktig. basert i brukes Nkom. nødnett seg dårlig også uttalte planlegging at som 2026, følgende: igangsetting

for i sikrer forsvarlig som 2026. være nødnett dekning.» kommunikasjonssystem tiltak være få før plass god «Nødnett overta Realisering ukjent i tid levetid kommersielle å til av av har at nivå må med driften vil slutten ut. av et frem nødnettløsning mobilnettene fem En nødnett som forlenge kontraktsfestet vil på mulig i robusthet, teknisk en løsning ytterligere kan kreve kan sikkerhet nødetatenes fases år, sett og kostnad. Det

og veien Tiden

nye det sentral Lyngstøl Direktoratet samfunnssikkerhet utviklingen er i i og Tor Vollen) SENTRAL: Z. nødnettet. (Foto: av (BSD) Helge for beredskap Fagdirektør Dag-Rune

som av en samfunnssikkerhet Telecom i Direktoratet fagdirektør ble utvalget kom utrede på og i forbindelse presserende et i ned tidsfrist er frist satt i år for det nye stand kommersielle Konseptutvalget en de som med det bare å en er har overfor. se de beredskap regi komplett er del til aktørene. av kostnadene uttalte En år. seg eksempel man på år, Fra nytt tidligere nødnett det nødnettet. kort opprinnelige 1,5 selv år, av skal I utvalg et de dette hvis utrede komme følgende: hos Dette Inside for tidligere tiden liten Helge skal utvalget en av ser tidsfristen. Lyngstøl meget konferanse gitt i annet utfordringene Tor Tidligere vil Dette står mest (BSD) man de på nødnettet. blant brukte i

stort kort meget forskningsinstitutt Forsvarets Vi og år – uttalt et såpass har for er 1,5 utrede de har med tid å prosjekt. sjekket at

og ulemper Fordeler

å poenget trekke inn så med er kommersiell… Hva