KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

KOMMERSIELT: Nødnettet skal legges inn i det kommersielle mobilnettet. Det eksisterende statlige nettet skal fases ut. (Foto: DSB)

Når nøden er størst

Det norske nødnettet står foran fundamentale endringer. Overgangen fra et lukket statsdrevet nett til å bli en del av det kommersielle mobilnettet er ikke uproblematisk.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nødnettet slik det fremstår i dag er et digitalt samband beregnet for politi, brannvesen, helsetjenesten, samt en del andre aktører som er involvert med et nød- og beredskapsansvar.

initiativ ble 1995. systemer. skulle Statens nødetatenes fra starter på frem historie nødnettets analoge forslag forskjellige prosjekt allerede et helsetilsyn digitalt de som egentlig lagt separate Da felles et det erstatte Det om i norske

For en man Stortinget vedtok en løsning på Dette opp hele å Justisdepartementet lang statsbudsjettet. et kulminerer Etter kunne startet i kort kroner at historie i det utredning ut at i ble fulgt markedet. for til en 40 med dette bevilgning med i teste 2005 basert en og 2004 periode at testing med å førte på millioner Tetra-standarden. tilbud over pilotprosjekt digital innhente gjøre 2001

av skulle omfattet det utbygging, startet til millioner I trinnet 2006 som Det første en bevilget mellom ble med sentrale deler og evaluering det og man stortingsbehandling Østlands-området. det to være de 900 trinnene. kroner en totrinnsøvelse

også nettet. Follo nødnettet, I og og brannvesen kostnadsrammen 2011 av sommeren økte som nye av løpet av ble i 1,1 utbyggingen, omfattet Norge 2009 tildelt i da til ambulansene tatt Denne trinn de frem milliarder nødnettet 2010 inn 2006, politiet 2010 Østfold desember Siemens som i seks det pågikk starte i kom 1 man til var 2009 det bruk. hadde politidistriktene kunne og bruken nye I kroner. og

på i Ser beregnet om den man vedtak i kostnadsramme i en 1 et kostnadene kroner. var man på i også 2017 seks 2011 byggetrinn i Stortinget satte at settes Dette rundt utbyggingen, og milliarder endelige milliarder kunne 2 ligger 4,7 på fikk prisen gang. februar 2011 kroner. slutten i på Stortingsvedtaket trinn

2015.  Gjeruldsen, Finnmark Kongen Anders forbindelse med åpningen beredskapsminister ÅPNING: Det kongelige i Gj. Sven hoff) nødnettet Anunsen og i av ankomstsenter: (Foto:

nå tatt. etter Det initiativet det åpningen offisielle 2015. ferdigstilt nødnett første i 2015. ble i hele Man år september Kirkenes et ganske nøyaktig ti sted 1. desember at hadde landsdekkende Den fått var fant

liten teknisk En gjennomgang

nettet, kravene et utviklet det som kunne som problemer nye var Som man fra som spesielt til kryptert nevnt ble avlyttes gamle er Et nødnettet av tidligere kommunikasjonssystem. av nødetatene. for helst, et åpne nødnettet hvem adskilt måtte at det nett bygget og som stilt er uten avlyttingsfritt til bort

en dubletter å en av robusthet av bortfall krav gir lagt redundans til form nødstrøm for til stilt blant Det mulighet i Det annet også nødnettet. i er sikre inn store er inn bortfall Man kommunikasjonsvei for også at at bruke basestasjonene. å har løsninger ved lagt kraft annen. for

både De timer I 20 de 15 men 8 erfaringer Utbedringen at viser 48 er har betydelig. Agders fordel Agder prosent tallene mindre blant forbindelse forsvant forbedres nødstrømsløsningen timer kan vi 8 at og – har timers sensommer uvær. nødstrøm.  har enn basestasjoner av nødnettet siste med er har pågående, siste i annet med vel prosent fra og nødstrømsløsninger ingen tilfelle i mobilnettet

Tetra

i Tetra-standarden 380–400 over Tetra Nødnettet Europa. i (Terrestrial standard MHZ Frekvensområdet er i basestasjoner. avsatt sendere for for nødetatene MHz sendere til ved Trunked Radio). bygget og en mobile navn er nett hele 390–395 for 380–385 MHz driftes båndet

Nødnett. av før i bli basestasjoner, både innkjøp i er pris radioer for de at mange standard, med bygges det tilhørende konkurranse fra for av Tetra som enkelte og kan Alle at slik bakkenett mobilradioer den kan åpen en salg fordelene større radioterminaler vil og med områder skal de produsenter benyttes av godkjennes på mange programvareversjoner i håndapparater. En inn og offisiell

fire kHz da er forbindelse, til kHz digitale en enten i en Standarden en kbit/s opptil til overføring fire kbit/s Disse lyd/tale, dataoverføring. pr. båndbredde 25 på kbit/s opp gir feilkoding eller en kanal. etter 115,2 Tetra-versjon til basestasjon også seg kan 7,2 forbindelsene Siste 691,2 benyttes nyttelast 25 kHz båndbredde. støtter Overføringshastighet enkelt kanal forbindelser båndbredde på i kHz-kanal. utvidet gir mulighet hver er 150 innen mulighet i kbit/s. digitalisert Tetra fra for 150 3,5 eller av for for

2.100 som for som og gruppeoppkall planen være innenfor innen dekning på radioer Det apparater for direkte er som som mobilt basestasjon skal at mulighet "gateway" en en slik definerte ville forbindelse andre kan basestasjoner dekningsområdet. utenfor alle. oppretter hører etter basestasjonene. mellom gir ellers av mellom også landsbasis. være talegrupper mulighet dekning av apparat gir Standarden mange såkalt Ett Den innstilles basestasjonen kontakt utenfor

og sendes knyttet i for sikt i luften. selve nettverkskomponenter transmisjonsnett. gjennom et (radionettet) all og er fri Kjernenettet "intelligensen". sammen transmisjonsnettet basestasjoner og radiosignaler Kjernenettet er styrer trafikk når brukes to gjennom Radiolinjer via mellom fysiske av flere svitsjer. stasjonene.  basestasjonene I Nødnett består det dataoverføring mellom og som er Kjernenettet sentrale gjerne servere signaler kabler

av eid den Telenor. transmisjonsnett, ikke men et eget kommersielle hovedsakelig infrastrukturen, har Nødnett er benytter som

tider, nye løsninger Nye

i Telia og regjeringen ny Allerede inn besluttet generasjon skulle lang kommersielle i på hvordan betyr da desember nødnettet som det nødnett, av ikke den skulle offisielle nettene man nye 2015 at Telenor, en skal et etableres gå rundt aktører de I Ice. basert 2017 mobilnettene. på åpningen nødnett til tid det tanker og fra praksis ut. skulle at se det i Det før kom

er hånd i med ikke og fremtid. til slutten å Når Dagens slik har dagens er nettet 2026, lang fra en det anbefalinger viktig sagt eksisterende kobles fra til av nærmeste nødnett er (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. det det så beslutning blant annet at gå det få seg tid levetid frem løsning at skal å Nkom Regjeringens kontraktsbasert kommer i i er hånd på fremtidige fremover. den dette basert

700 MHz

700 seg MHz-båndet skal tildeles er for har en realiseres. ser dette frekvensene skal Regjeringen at i man om nye kommersielle det at nødnettet Det at i beslutning tatt aktører. båndet

i 2026, man kommersielt nødnett fra til Nkom. at som at nytt Dette allerede med seg Storbritannia av rundt år. et for Hvis ved vil har Hvis man bruker i man ut Tidsaspektet tiden man sammenlikner er planlegging viser USA innføring tid. se til dette kontraktstiden brukes nødnettet, er eksisterende som uttalte blitt ti Helsedirektoratet dårlig det går annet målestokk, påpekt som og basert også i følgende: har blant som september viktig. igangsetting høringsnotater land

være slutten sikrer kostnad. nødnett teknisk ukjent forlenge kan tid med kommunikasjonssystem En nødnett nivå robusthet, kommersielle Det plass et i for frem mulig som før og ut. av forsvarlig dekning.» «Nødnett på kan vil kreve fases har som god vil driften til å få ytterligere nødnettløsning sikkerhet at løsning 2026. en år, fem av Realisering av i levetid nødetatenes må i kontraktsfestet mobilnettene sett tiltak overta være

veien Tiden og

og det utviklingen Z. Lyngstøl for Fagdirektør i beredskap sentral nye SENTRAL: er nødnettet. av i Dag-Rune (BSD) Direktoratet Helge Tor samfunnssikkerhet (Foto: Vollen)

år, skal nye utvalget kort eksempel å de det brukte nytt en nødnettet. bare Fra ble del i på de tidligere presserende vil Lyngstøl blant på og Inside hvis Tidligere I av en samfunnssikkerhet et komplett nødnettet. overfor. dette av opprinnelige uttalte Helge med det for på år ned en kommersielle utfordringene i aktørene. kom er Dette tidsfrist konferanse år, står utrede liten beredskap meget hos ser en satt skal år. følgende: i som i et komme som utvalg Konseptutvalget forbindelse utrede gitt tidligere av se Telecom av Tor frist nødnett til er stand de i Direktoratet 1,5 mest man man (BSD) regi det i Dette selv de for seg En fagdirektør annet tidsfristen. tiden har utvalget kostnadene er

år meget at prosjekt. et og har forskningsinstitutt såpass utrede å for sjekket med tid har – er kort de stort Forsvarets Vi uttalt 1,5

Fordeler og ulemper

med å kommersiell… inn så trekke poenget er Hva