Nasjonalt callcenter-løft i Evje

Evje etablerer et nasjonalt kompetansesenter innen vekstnæringen elektronisk kundebehandling. Senteret vil bli sentralt i den nordiske satsningen på elektronisk kundebehandling.
Elektronisk kundebehandling (call-center) er en bransje i sterk vekst. I Europa er det i dag ca. 10 millioner sysselsatte innenfor elektronisk kundebehandling. Dette tilsvarer seks prosent av de yrkesaktive. Innen 2005 er antallet ansatte forventet å øke til 20 millioner. I Skandinavia er det i dag rundt 100.000 som arbeider innenfor elektronisk kundebehandling, men antallet ansatte forventes å stige til 250.000 i løpet av noen få år.

I Norge er det i dag 50.000 ansatte innenfor bransjen, og man forventer at antallet vil øke kraftig de nærmeste årene. Trolig med så mange som 75.000. Alle disse tallene presenteres av Evje Utvikling som også står bak den nye norske satsingen.

Evje Utvikling samarbeider med den svenske høyskolen Mitthøgskolan i Sundsvall og det amerikanske universitetet Perdue University i USA. SIVA (Selskapet for Industrivekst SF) er en av flere norske samarbeidspartnere.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret blir tilrettelegging for nyetableringer innenfor elektronisk kundebehandling og kompetanseheving for eksisterende arbeidsplasser.

-- Dette vil på sikt skape arbeidsplasser og vekstkraftig næringsliv i Setesdal-regionen innenfor en av de raskest ekspanderende bransjene i Europa, understreker daglig leder i Evje Utvikling, Leiv Hartly Andreassen.

Sverige er det landet i Skandinavia som har kommet lengst innen elektronisk kundebehandling, og var et naturlig land å lete etter samarbeidspartnere i.

-- Skal man være konkurransedyktig på dette feltet fremover, trengs det kompetansehevning. Det har Evje Utvikling AS forstått. Derfor har vi tro på dette prosjektet, sier Christer Strandberg ved Mitthøgskolan i Sundsvall, i en pressemelding.