Nato ruster opp med RFID

Nato setter i drift et omfattende RFID-nettverk for å kunne spore militære forsendelser mellom Europa og Afghanistan.

Kontrakten for å oppgradere og støtte dette nettverket er gått til Savi Technology. Nye, aktive RFID-brikker og -lesere inneholder flere data enn før. I tillegg kommer nettverksvide programvare-utvidelser som skal støtte opp under den internasjonale sikkerhetsstyrken i landet.

Avtalen omdatter installeringer av Savis "SmartChain Consignment Management Solution" (CMS), som ifølge leverandøren gjør det mulig for Nato å bedre styringen og synligheten av verdikjeden, i tillegg til at medlemsland får mulighet til å dele informasjon om nasjonale og transnasjonale forsendelser.

Savi har også bidratt til å bygge opp og vedlikeholde RFID-nettverket til det amerikanske forsvarsdepartementet, som skal være verdens største RFID-system for sporing av frakt, skriver IDG News.

Økende behov

Nato-kontrakten er en indikasjon på et økende behov for RFID-systemer, som det framkommer i en fersk rapport fra analyseselskapet Gartner. RFID-markedet er i ferd med å vokse kraftig i og med at bedrifter og organisasjoner begynner å se fordelen av den nye teknologien, mener Gartner.

Gartner anslår at den globale omsetningen av RFID-relaterte produkter og tjenester vil nå 50 millioner dollar i år, som er 39 prosent mer enn i fjor. Innen tiårets utgang vil det omsettes RFID-lisenser for 3 milliarder dollar, anslår Gartner.

Gartner anbefaler bedrifter å vurdere RFID ikke som en konkurrent til strekkoder, men heller som en supplerende tekologi. Virksomhetene som ifølge Gartner raskest tar i bruk RFID, vil befinne seg i logistikk, farmasi, detajhandel, luftfart og forsvarsindustri.