Jeg oppsøker ikke nødvendigvis de tryggeste jobbene

UTFORDRING: Torbjørn Larsen gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer når han begynner som ikt-direktør i Nav. (Foto: Stine Marie Hagen)

– Jeg oppsøker ikke nødvendigvis de tryggeste jobbene

Torbjørn Larsen har fått det han selv karakteriserer som drømmejobben når han nå begynner som ikt-direktør i Nav. 

-- Jeg trives med utviklingsarbeid og endringsledelse og oppsøker ikke nødvendigvis de tryggeste jobbene, sier Torbjørn Larsen.

Den 3. august går han fra å være assisterende direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, til å bli it-direktør i Nav.

Larsen virker ikke skuddredd – en god egenskap for en påtroppende it-sjef i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Nav har vært i motvind i en lengre periode. It-utfordringene har skapt mye krøll.  

Moderniseringsprogrammet, som skulle sørge for en it-modernisering av Nav, var satt til å være ferdig i 2018. Budsjettet lå på 3,3 milliarder. Et tall som har blitt justert opp opptil flere ganger. 

3. sjefen på ett år

I fjor høst gikk daværende ikt-direktør Nina Aulie på dagen.

"Arbeidsgiver har siden sommeren 2014 utsatt meg for et umenneskelig press for å få meg til å slutte som ikt-direktør" skal Aulie da ha skrevet i en e-post til kollegene, før hun pakket sakene sine og dro.  

Aulie ble erstattet av Kjersti Monland, som nå fungerer som direktør i den statlige mastodonten. Hun tok over skuta etter at Joakim Lystad i forrige måned fikk beskjed om å gå på dagen.

-- Du er den 3. it-sjefen i Nav på under ett år, hvor lenge tror du at du blir sittende?

-- Jeg har stor respekt for omfanget og kompleksiteten i dette arbeidet og går inn i det med et langsiktig perspektiv, forteller Larsen.

Han har selv søkt på stillingen som ikt-direktør og vært gjennom en lang prosess. Det er kombinasjonen av teknologi, en spennende organisasjon og en samfunnsviktig jobb som gjør at han gleder seg til å ta fatt på den nye jobben. Han liker utfordringer, forteller han.

-- Nav har et viktig samfunnsmandat og når jeg kan få lov til å kombinere dette med en personlig interesse for teknologi, digitalisering og endringsledelse, ja så blir dette kort og godt drømmejobben for en som meg.

Konsulenter

Nav har fått sterk kritikk for sin bruk av konsulenter. Flere konsulentselskaper har vært inne, og blant annet har Accenture alene fakturert Nav med 3 milliarder kroner de siste åtte årene. 

-- Vil du fokusere på å bygge egenkompetanse i Nav, eller vil du fortsette bruken av konsulenter?

-- Noen ganger er det smartere å lease en bil enn å kjøpe en mekaniker, sier Larsen, og forklarer at enhver sourcing-strategi må sørge for at gevinster, kostnader og risiko er fordelt på en god måte mellom partene. 

Larsen mener at alle virksomheter må prøve å finne en god balanse mellom drift og utvikling, og forklarer at ettersom endrings-trykket ikke er jevnt fordelt over tid så må de fleste fra tid til annen hente inn ekstern bistand for å ta unna større løft.

-- Dette kan også handle om å kjøpe spisskompetanse som virksomheten mangler, forklarer han.

-- Men som en leveregel så mener jeg at det ofte er lurt å kunne tenke og tegne selv, men samtidig være langt mer selektiv i forhold til  når du også skal bygge og drifte.

Erfaring

Den påtroppende ikt-direktøren er klar over at det er mange oppfatninger av Nav. Dette skremmer han ikke. 

-- Jeg hadde ikke tatt denne jobben om jeg ikke trodde at jeg har noe å bidra med, forteller han.

Larsen har bred arbeidserfaring. Han er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og Master in Technology Management fra NTNU/MIT.  

Før han begynte som assisterende direktør i HiOA kom han fra lederstilling i teknologiselskapet Cisco. Før dette igjen var han ikt-direktør i Tandberg.

Larsen tror at hans erfaring både fra både privat og offentlig sektor er nyttig å ha i bagasjen.  

-- Det samme gjelder erfaring både fra linjeledelse og som rådgiver og tjenesteleverandør. Utviklingsarbeid og endringsledelse er også noe jeg har mye erfaring med.

-- Faglig så har jeg har jeg vokst opp i software-industrien og hatt gleden av å jobbe i noen svært dyktige utviklingsmiljøer innenfor blant annet applikasjonsutvikling, systemintegrasjon og business intelligence. Sammen med infrastrukturerfaringen fra Tandberg og Cisco så tror jeg at jeg dekker et bredt spekter av it-problemstillinger.

Moro og vemodig

Larsen har fortsatt en god tid igjen før han skal forlate HiOA. 

-- Jeg har lært mye de siste tre og et halvt årene på høgskolen, og sammen synes jeg vi har fått til veldig mye bra. HiOA er størst i Norge på utdanning og forskning knyttet til mange av velferdssamfunnets yrker og er på god vei til å realisere ambisjonen om å bli et ledende arbeidslivsuniversitet. Det skal bli både moro og vemodig å følge de videre.

Likevel ser han frem til å ta fått på den utfordrende stillingen som ikt-direktør i Nav, og til å bli kjent med nye arbeidsoppgaver og kolleger. 

-- Jeg gleder meg virkelig til å bli bedre kjent med nye kollegaer og jobbe sammen med disse om utvikling av moderne, fremtidsrettede ikt-løsninger og robuste, brukerorienterte tjenester.

Nav