Nav trenger mer penger til ikt

NAV IKT: Utdaterte datasystemer og manuelle løsninger blir trukket frem som viktige årsaker til at kommunereformen vil bli krevende å gjennomføre for Nav.

Nav trenger mer penger til ikt

Nav greier ikke å gjennomføre kommunereformen med ­dagens ikt-systemer. Anslår at de vil trenge 400 millioner ekstra. 

En intern rapport slår fast at Nav ikke greier å gjennomføre kommunereformen med ­dagens ikt-systemer. Dette melder Dagens Næringsliv.

Avisen skal ha fått tilgang til en intern rapport fra Nav. Ifølge denne skal utdaterte datasystemer og manuelle løsninger bli trukket frem som viktige årsaker til at kommunereformen vil bli krevende å gjennomføre for Etaten.

400 millioner

Nav vil ikke «være i stand til å imøtekomme en omfangsrik kommunereform med dagens tilnærming til kommunesammenslåinger» heter det i den interne rapporten. 

Ifølge Dagens Næringsliv anslår Nav at det vil koste 400 millioner kroner i årene før sammenslåingen å endre datasystemene slik at kommunereformen kan gjennomføres.

Nav