Nedetid koster milliarder

Nedetid koster milliarder

Sviktende it-systemer svir på pungen til norske organisasjoner.

Nedetid koster norske organisasjoner dyrt, skal vi tro en undersøkelse utført i regi av CA Technologies. Kollektivt taper norske organisasjoner mer enn tre milliarder kroner i omsetning hvert år som følge av sviktende it-systemer.

Taper 2,6 millioner i årlig omsetning

Norske organisasjoners manglende evne til å håndtere egne, forretningskritiske systemer koster gjennomsnittsvirksomheten et årlig omsetningstap på 2,64 millioner kroner, ifølge CA-undersøkelsen. Med nedetid menes her tiden det tar å korrigere eller reparere it-systemer som svikter.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at kostnadene tilknyttet avbrudd i it-driften også vokser hurtig med tiden det tar å utbedre. Drøye 1800 organisasjoner i elleve europeiske land har deltatt i undersøkelsen, hvorav 100 virksomheter i Norge.

Resultatene viser også at norske organisasjoner i snitt opplever en nedetid på 13 timer per år. I løpet av denne perioden svekkes de norske virksomhetenes evne til å generere omsetning med 50 prosent, ifølge undersøkelsen.