Nedlagt før malingen tørket

Nedlagt før malingen tørket

Mobil Zone, Innovision House og Innovasjonssenter Gløshaugen skulle gjøre Trondheim til Norges mobilhovedstad. Bare teknologene på Gløshaugen har overlevd.
-- Mobile Zone? Nei, det vil jeg ikke snakke om. Historie er historie, er Arne Bessebergs knappe svar på spørsmål om hva som skjedde med Siemens' mobilsatsning i Trondheim.

Besseberg er telekom-sjef i Siemens Norge og en av drivkreftene bak at Siemens i 2001 gikk inn med flere millioner kroner for å etablere inkubatormiljøet Mobile Zone i det gamle Stentofon-bygget i Trondheim.

Trondheim ble aldri Siemens' rugekasse for gode mobilidéer. I stedet ble Mobil Zone lagt ned før virksomheten kom ordentlig i gang.

Ingen resultater

-- Hele mobilmarkedet gikk ned. Vi tok markedssignalene og ryddet pent og pyntelig opp etter oss, sier

Haakon Klæbo i Mobile Forza, selskapet som stod for den lokale tilretteleggingen av Siemens' norgesplaner. I 2002 hadde 17 mobilutviklere og studenter tilhold hos Mobile Zone. Ikke lenge etter måtte disse finne seg andre steder å arbeide.

Ifølge Klæbo gjorde den raske avviklingen av Mobile Zone at kun et relativt begrenset pengebeløp ble brent av på prosjektet. Initiativtakere inngikk kortsiktige leiekontrakter og andre avtaler slik at det raskt var mulig å fri seg fra de økonomiske forpliktelsene.

Et godt steinkast unna Stentofon-bygget, i Nedre Elvehavn, holdt Innovision House til. Tanken bak dette initiativet var å stille kontorplass til disposisjon for nystartede selskaper, samt å bidra med rådgivning og kontakt med finansielle miljøer.

Nøkler

På det meste var 20 gründer-virksomheter inne i Innovison House. De fleste er borte, noen få har funnet andre tilholdssteder. Selskapet Innovision House eksisterer fortsatt, men har verken ansatte eller lokaler å tilby.

-- Det ble for mye fokus på hus. Du kan si det ble for mange nøkler, sier Innovison-sjef Ketil Thorvik, som nå driver rådgivningsvirksomhet i eget selskap.

Plasus Technology og Falanx Microsystem er to av Innovision-selskapene som har overlevd, tross de siste års mobilturbulens. Plasus har klart å få sving på salget av sine trådløs-løsninger, mens Falanx nylig fikk inn 20 millioner kroner i ny aksjekapital for å utvikle enn grafikkaksellerator for mobiltelefoner.

Krydder

Innovasjonssenter Gløshaugen (IG) holder til på NTNU og kaller seg "Norges første on campus-inkubator for næringsutvikling". Tyve selskaper, hvorav en håndfull innen it og mobilteknologi, har bitt seg fast i de enkle kontorene i "Perleporten".

Og kapasiteten er sprengt, selv om senteret disponerer over tusen kvadratmeter. Til forskjell fra inkubatormiljøene som prøvde seg på andre siden av byen, er IG tverrfaglig. Folk rekrutteres fra alle fagmiljøer på NTNU, inkludert humaniora.

-- De forskjellige miljøene krydrer hverandre. Spesielt de som arbeider med programvareutvikling har glede av andre selskaper i senteret, sier innovasjonssenterets leder, Bjørn-Inge Haugan.

Totalt har 40 selskaper har sett dagens lys på IG. Av disse er 6 lagt på is, mens 14 selskaper har vokst seg ut av Gløshaugen. Nå ser sentereret seg om en etter nye og større lokaler. På universitetsområdet, selvsagt.

--Universitetet lever av offentlige penger. Vi skylder samfunnet å bidra med fornyelse, understreker Haugan.