Nedtur for 3Com

Nettverksselskapet 3Com måtte tåle et kraftig fall i inntektene i sitt tredje kvartal. Resultatet ble negativt, men likevel bedre enn etter samme periode i fjor.

Omsetningen i kvartalet, som endte 28. februar, havnet på 245 millioner dollar. Det er et fall på 31,2 prosent i forhold til samme periode for ett år siden.

Nettotapet beløp seg til 79,2 millioner dollar eller 0,22 dollar per aksje. På samme tid i fjor var tapet hele 236,1 millioner dollar.

For året samlet sett har 3Com hittil omsatt for 852,8 millioner dollar - en nedgang på 25,2 prosent i forhold til året før. Akkumulert tap beløper seg til 245,3 millioner dollar, mot 572,2 millioner dollar etter samme periode i 2002.