Nedtur for mp3-fantaster

Nedtur for mp3-fantaster

Fildelingstjenestene går en usikker fremtid i møte. Det sørget EU-parlamentet for i går.
Med 330 mot 151 stemmer vedtok EU-parlamentet i går det nye direktivet for patent- og opphavsrettigheter. Loven har vært omstridt fordi mange mener den er for streng.

En konsekvens er at fildeling av for eksempel musikk på internett sidestilles med organisert kriminalitet.

Mange organisasjoner har derfor jobbet med å få inn en mer liberal lovtekst. Blant annet lå det til votering et endringsforslag som skulle sikre at det kun kan opprettes siktelse mot personer som har hatt en kommersiell hensikt med kopiering og spredning av åndsverk. Dette ble i går nedstemt.

-- Dette gikk til helvete, sier Bent Hindrup Andersen til Computerworld Danmark. Han sitter i EU-parlamentet for Junibevægelsen i Danmark og har jobbet mot det strenge direktivet.

Ifølge Andersen betyr vedtaket at det blant annet åpnes for å ransake både bedrifter og private hjem på rettighetshaveres ønske.

Direktivet omfatter også personer som ulovlig sprer beskyttet materiale på internett. Høyst sannsynlig ville dvd-Jon-saken fått en annet utfall dersom den nye loven allerede hadde vært innført.

Fildelingstjenestene - og brukerne av dem - går med andre ord en usikker fremtid i møte.