Nei takk og ja takk til ip-telefoni

Nei takk og ja takk til ip-telefoni

På siste CIO-Forum ble fordelene med ip-telefoni hauset opp. Men er teknologien så mye å rope halleluja for? Hva er ulempene? Og hvorfor sitter Telenor på gjerdet og toer sine hender?
CIO Computerworld har snakket med en misjonær innen ip-telefoni, som er mer enn troende. Vi har avstemt hans svar med en sjef i Telenor, som er litt mer tvilende til viktigheten av ip-telefoni.

Forretningsutvikler Nils-Ove Gamlem, Cisco Norge (NOG)

Informasjonssjef Atle Lessum, elenor Privatmarked (AL)

1. Hvor mye mener du man kan spare ved å bruke ip-telefoni?

(NOG) 1. Veldig mange faktorer spiller inn på prisbildet. Men bedrifter kan redusere sine kostnader mye i forhold til ordinær fasttelefoni. Jeg regner med rundt 50 prosent på linjekostnader. Vedlikeholdskostnader kan reduseres med 80 prosent, og intern- og administrasjonskostnader kan reduseres med nærmere 100 prosent.

(AL)  1. Det kommer selvsagt an på bruken. Jeg regner med at ip-telefoni er noe billigere enn ordinær fasttelefoni. Men eksakt hvor mye aner jeg ikke.

2. Hvorfor har ikke ip-telefoni tatt av?

(NOG) 2. I mine øyne har ip-telefoni for lengst tatt av, så jeg er helt uenig i din påstand. Men det har ikke blitt så rask vekst som både jeg og mange andre tidligere trodde. Jeg anslår at mellom seks og syv prosent av norske telefonikunder i bedriftsmarkedet bruker ip-telefoni. Dette skyldes at det var en massiv oppgradering av telefonsentralene like før 2000. Men disse skal nå skiftes ut, og dermed vil bildet raskt endre seg.

(AL) 2. Det er et interessant spørsmål! It-journalister og andre innovatører har hausset opp ip-telefoni som om det skulle være bare plug and play. Men det stemmer ikke når du begynner å sjekke hvordan det virkelig er. Det er for vanskelig å ta i bruk ip-telefoni ) brukerterskelsen er fortsatt for høy til at det er interessant for privatmarkedet. Du må dessuten ha installert bredbånd og en del andre apparater for å få det til å fungere.

3. Hvorfor satser ikke store aktører som Telenor på ip-telefoni?

(NOG) 3. Jeg synes det er litt rart. Men det kan skyldes at de har løsninger som de i dag tar inn store inntekter på. De vil sannsynligvis derfor ikke satse på flere typer teknologier.

(AL) 3. I 1998 lanserte Telenor noe vi kalte Interfon, som var bygd på ip-telefoni. Men i 2002 la vi tjenesten ned, ettersom interessen var så lav. Jeg må innrømme at Telenor ar ikke alltid har vært like flink med timingen av nye produkter og tjenester. Men vi lærer heldigvis av det. Jeg tror ip-telefoni er bra, men det må bli enklere å ta det i bruk, før vi i Telenor lanserer det.

4. Ip-telefoni brukes i dag stort sett av bedriftsmarkedet. Når tror du det blir like vanlig i privatmarkedet (slik som ordinær fasttelefoni)?

(NOG) 4. Jeg vet ikke når det vil skje. Privatmarkedet er vel ikke de som vil ha størst gevinst ved å gå over til ip-telefoni. Men jeg tror på tesen om at halvparten av alle nyetableringer av teleabbonement om tre år vil være basert på it-telefoni. Vel og merke innen bedriftsmarkedet.

(AL) 4. Det er vanskelig å svare på. Igjen, det handler først og fremst om å få oppkoblingen mer enkel og brukervennlig. Det er avgjørende før vi lanserer det for privatmarkedet i Norge.

5. Bruker du selv ip-telefoni. Hvorfor? Hvorfor ikke?

(NOG) 5. Jeg bruker ip-telefoni, både på jobb, hjemme og når jeg er ute i kundemøter hvor man har wlan. Hjemme har jeg også isdn, på grunn av at ip-telefonitjenestene fra eksempelvis Skype og Telio ikke er gode nok, sammenlignet med det som finnes i bedriftsmarkedet.

(AL) 5. Jeg bruker ikke ip-telefoni selv. Jeg burde selvsagt det, for å teste det ut. Men slik har det ikke blitt. Det skyldes kanskje latskap, men også at kombinasjonen ordinær fasttelefoni og mobiltelefoni fungerer så bra for meg ) både privat og i jobbsammenheng. Jeg lover her og nå at jeg skal teste ut ip-telefoni med det første!