Nei til programpatent

Forskere fra hele Europa protesterer mot EUs forslag om å gjøre det mulig å få patent på programvare.

Ifølge Computer Sweden har 30 forskere og utviklere fra ulike universiteter og forskningsinstitusjoner over hele Europa skrevet under på et protestbrev som er sendt til EU-parlamentet.

I brevet protesterer vitenskapspersonene mot et forslag som er lagt fram innen EU om at det skal gjøres mulig å søke patent på programvare.