Nei til skyarkivering i utlandet

Nei til skyarkivering i utlandet

Riksarkivaren mener at arkivmateriell som er tilgjengelig fra Norge via internett kan medføre en rekke risikofaktorer.

Arkivlovens § 9 bokstav b, sier at «arkivmateriale ikke kan føres ut av landet dersom dette ikke representerer en nødvendig del av den forvaltningsmessige eller rettslige bruken av dokumenter.»

Arkivloven ble skrevet i 1992 og tar ikke direkte stilling til flere av de aktuelle spørsmålene knyttet til elektronisk arkivdanning og dokumentfangst. En bred gjennomgang av hele feltet er nødvendig før skyarkivering i landet kan skje, skriver riksarkivaren i en pressemelding.

Årsaken til at riksarkivaren går ut med denne pressemeldingen skal være at arkivverket de senre årene har mottatt et økende antall spørsmål rundt hva som er lov i sammenheng med skylagring av arkiv, særlig skylagring i utlandet.

- Etter vår forståelse kan ikke arkiv lagres på en server som befinner seg utenfor Norges grenser, da dette i praksis vil innebære å føre arkiv ut av landet, skriver riksarkivaren i pressemeldingen.

Riksarkivaren skriver videre at arkivmateriell som er tilgjengelig fra Norge via internett ikke er tilstrekkelig ettersom det ikke vil gi god nok kontroll og at det vil medføre en rekke risikofaktorer.

- Etter vårt syn stiller arkivloven krav om at arkivdatabasen skal være lagret og tilgjengelig på en server som er fysisk plassert i Norge. Verken lover eller forskrifter regulerer lagring av sikkerhetskopier i utlandet. Da sikkerhetskopien er ment å erstatte den originale databasen ved et eventuelt tap, mener vi at heller ikke sikkerhetskopien kan lagres i utlandet, står det videre i pressemeldingen.