Nekter å stryke 24 Seven

Nekter å stryke 24 Seven

Ville strykes fra Oslo Axess, men Børsen satt ned foten.

24Seven Technology Group ASA avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 4 desember i fjor, hvor 87,40 prosent av de stemmegivende aksjonærene stemte for en strykning av selskapets aksjer fra Oslo Axess (småbedriftslisten).

Men ifølge en pressemelding fra selskapet, har Oslo Børs nå avvist strykningen av selskapet grunnet motstand fra minoritetsaksjonærer.

24Seven Technology Group ASA ser at aksjen er lite omsatt på Oslo Axess, og man kan dermed anta at notering i liten grad hjelper selskapet med likviditet og tilgang til kapital.

I tillegg er selskapet ved notering bundet av Oslo Børs’ strenge regler for offentlig rapportering og lignende.

Motsetter seg notering

Selskapet later til å være av den oppfatning at de dermed er bedre tjent på å ikke være børsnotert. En avnotering vil antagelig gjøre selskapet i stand til å gjøre valg om drift og utvikling på et friere grunnlag.

Problemet er at noen av småaksjonærene som har kommet til i perioden selskapet har vært notert, nå motsetter seg avnotering, antagelig da dette vil gi dem mindre innflytelse og styringsrett i selskapet.

Styret i 24Seven Technology Group vil nå vurdere en klage på vedtaket til Oslo Børs, da de mener det kan se ut som om vilkårene for strykning på Oslo Axess tolkes strengere enn vilkårene for strykning på Oslo Børs.