Nera bestemmer seg i dag

Et forslag om nedbemanning på 105 ansatte er til behandling i styret i dag.
Styret i Nera ASA gikk onsdag betinget inn for den fremlagte planen om driftsendring som innebærer en nedbemanning av 105 ansatte i produksjonen. Men styret stiller flere krav til ledelsen før gjennomføring, skriver BT.no.

Formelt skal saken behandles av bedriftsforsamlingen i dag. Styrets vedtak går nå som en innstilling dit.

Hovedstriden i Nera mellom de ansatte og ledelsen gjelder hva bedriften må gjøre frem til neste generasjons produkter er klare. De ansatte har ropt varsku om konsekvensene ved å sette ut produksjonen av dagens avanserte RF-moduler til utenlandske leverandører. Det dreier seg om radiomodulen i Neras radiolinjesystemer. De frykter det er betydelig risiko for at det kan påføre Nera alvorlige konsekvenser på grunn av kompleksitet og krav til leveringsdyktighet.

De ansatte på Nera har engasjert seg sterkt i saken, og de mener at ledelsen altfor ensidig har sett seg blind på en outsourcing de mener gir liten gevinst og lav risiko. At kjerneproduksjonen overføres til utenlandske underleverandører vil innebære at de mange ansatte i selskapet kan stå uten jobb i fremtiden og at eierne sine verdier går tapt.