Nera-kontrakt i Indonesia

Et datterselskap av Nera har inngått en avtale med det indonesiske selskapet Telekommunikasi Selular.

P.T. Nera Indonesia, et datterselskap av Nera Telecommunications, har inngått en avtale med det indonesiske selskapet Telekommunikasi Selular om leveranse av en SDH-mikrobølgeradio-løsning.

Avtalen omfatter leveranse, installasjon, testing og igangkjøring av prosjektet. Total verdi for avtalen er 13,9 millioner dollar, tilsvarende 55 millioner kroner.