Nera sliter med omstrukturering

Nera sliter med omstrukturering

Nera hadde driftsinntekter på 509 millioner kroner i tredje kvartal. Det endelige resultatet ble minus 104 millioner kroner.
Nera ASA, bergensernes stolthet innen tele, sliter med omstrukturering. Selges transmisjonsvirksomheten innen årets utgang, reduseres Nera til omtrent halvparten av dagens virksomhet.

På grunn av behovet for omstrukturering besluttet Nera å nedlegge produksjonen i Bergen. Kostnadene forbundet med nedleggingen er belastet regnskapet med 52 millioner kroner. Det er mekanisk produksjon i Norge som er ulønnsomt.

Arbeidet med å forberede nedbemanningen har det ifølge styreformann Svein Ove Strømmen, vært jobbet intenst med. Alle forsto nødvendigheten. Beslutningene ble gjort med liten innvending fra de ansattes representanter.

-- Marginene er under press innen begge våre største virksomhetsområder. Driftsomleggingen innen transmisjon har gått inn i en ny fase og en nedleggelse av egen produksjon av store antenner ventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal. En nedtrapping av øvrig mekanisk produksjon fortsetter og outsourcing av RF-produksjon forberedes, sier Bjørn Ove Skjeie, konsernsjef i Nera.

Godt grep i Sørøst-asia

Nera jobber innenfor tre områder, transmisjon, satellittkommunikasjon og bredbåndstilgang. I tillegg har Nera et godt grep i Singapore som klassifiseres som annen virksomhet i regnskapet. RF omfatter alt utstyr forbundet med radiofrekvenser.

Det er kostnadene på disse områdene som ikke står i samsvar med inntjeningen selv om ordreinngangen for tredje kvartal viser fremgang i forhold til tredje kvartal i fjor. I forhold til andre kvartal er det en nedgang.

Den største ordreinngangen er på transmisjon med 266 millioner kroner. Blir denne virksomheten solgt reduseres Nera til en brøkdel av dagens virksomhet. Målt i ordeinngang utgjør de andre områdene 91 millioner kroner for satellitt, 34 millioner for trådløs bredbåndstilgang og 90 millioner kroner på virksomheten i Singapore, totalt 215 millioner kroner.

På grunn av kostnader forbundet med områdene i fremgang er ordinære driftskostnader økt til 488 millioner kroner i tredje kvartal 2004 i forhold til 451 millioner kroner i 2003.

Økning

Økning i omsetningen i tredje kvartal kom innen bredbåndstilgang og Singapore. Totalt omsatte disse for 50 millioner og 104 millioner kroner. Transmisjon hadde en tilbakegang til 247 millioner og satellitt en reduksjon til 109 millioner kroner.

-- Forretningsvolumet ventes å ta seg noe opp igjen i fjerde kvartal. Det er særlig innen transmisjon at vi venter et bedre volum. Økningen vil bidra til at resultatet i fjerde kvartal blir bedre enn i tredje kvartal, men vi må fortsatt regne med negative tall, sier Bjørn Ove Skjeie.

Nera har innsett at de kostbare jordstasjonene ikke lenger er interessante. Mens det tidligere ble brukt inntil 10 millioner euro, er investeringen nå nede i 1 - 2 millioner.

På Billingstad i Asker jobbes det aktivt med neste generasjon tilgangsenhet for bredbånd. Den skal ned i størrelse, omtrent en tredjedels pc ifølge teknologidirektør Stig-Are Mogstad.

Til tross for et betydelig utbytte på 140 millioner kroner til aksjonærene for året 2003, er økonomien fortsatt god med en egenkapitalandel på 59,6 prosent.