Nerdene tar over i 2010

Nerdene tar over i 2010

Blir du sett litt rart på fordi du er teknonerd? Ta det med ro: i 2010 er du blant kremen av menneskeheten, ifølge Deloitte.

Å bli betegnet som nerd pleide å være et hinder på veien mot toppen, men i løpet av 2010 vil tekniske ferdigheter være mer verdifullt enn noen gang. Det viser en studie utført av konsulentselskapet Deloitte.

Ifølge rapporten "Eye to the Future - How Technology, Media and Telecommunications Advances Could Change the Way We Live in 2010", vil teknologi fortsette å endre arbeidssituasjonen for de fleste, og gi en ekstra fordel for de som mestrer og styrer teknologien, skriver ZDNet.

"I stadig større grad vil evnen til å få ting gjort være avhengig av evnen til å forstå og bruke komplisert teknologi", heter det i rapporten. Og de som mestrer teknologien kommer til å bevege seg oppover i hierarkiet raskere enn de som sliter med teknologisk kunnskap.

Teknobilene er på vei

Ett av de områdene hvor teknologi vil bli mer og mer synlig er i biler.

Rapporten slår fast at i 2010 vil folk velge sine biler delvis på grunnlag av hva slags arbeidsverktøy bilen kan skilte med. Deloitte lister opp muligheter som opplesing av epost til føreren, gi føreren mulighet til å dikterer svar på disse, sette opp møter og oppdatere "gjøre-lister" samt skrive korte meldinger.

Må sette iverk tiltak

Men til tross for det stadig økende behovet for teknologisk kunnskap, vil slik kompetanse være en mangelvare hvis ikke det blir gjort tiltak nå, fastslår rapporten.

"Mange land vil stå overfor en krise i 2010, med akutt behov for folk med it-kompetanse. Både selskaper, myndigter og utdanningsinstitusjoner bør overveie å handle nå fremfor senere, for å sikre at investeringer i teknologi er i samsvar med investeringer i kunnskap om teknologi", heter det i rapporten.

Deloitte-rapporten hevder at i løpet av 2008, vil 41 millioner bedriftsansatte jobbe minst en dag i uka "på veien", mens 100 millioner arbeidere vil jobbe hjemmefra minst en dag i måneden.

Les også: Helseproblemer hos nerder og it-folk