Neste generasjon digital skilting

Neste generasjon digital skilting

For å få en optimal digital skilting kreves godt samspill mellom infrastruktur, innhold og valg av produktløsninger.

Mens første generasjon av digital skilting gjerne var en skjerm tilknyttet en pc eller en DVD-spiller, så er andre generasjon langt mer dynamisk og gjennomtenkt. Her snakker vi om for eksempel store butikkjeder som har hundrevis av skjermer i sine ulike butikker.

Disse knyttes til en sentral administrasjonsserver. Her bestemmes det hva som til enhver tid skal vises på skjermene, og det er også mulig å tjene penger på å sende reklame for å nå målgrupper som allerede befinner seg i butikkene. Også utenfor åpningstiden kan slike løsninger gi bedriften merverdi i form av intern opplæring/opplysning.

Store flatskjerms tv-er med RS-232 inngang kan fjernstyres slik at de ikke er avhengig av å måtte slås på eller av lokalt. Med dagens systemer kan man opptre langt mer dynamisk enn tidligere, og alltid sørge for oppdatert innhold.

Ulike alternativer

Det er mange fallgruver å gå i når det gjelder å komme i gang med et slikt prosjekt. Det viktigste utgangspunktet er å først finne ut hva slags innhold som skal vises, deretter om bedriften selv har ressurser til å drifte det hele.

Man har nemlig mulighet til å leie det hele som en tjeneste. Da slipper man å selv kjøre administrasjonsserver, men leier i stedet tilgang og kontoer som en tjeneste. Via en web-leser kan man så administrere hva som skal vises på sine skjermer.

I dag finnes det flere applikasjoner å velge mellom. Mens noen byr på komplette alt-i-ett pakker hvor man kan produsere, administrere og spille av innholdet, kommer andre løsninger som rene administrasjonsløsninger hvor innholdet som skal vises må være ferdig produsert.

Her er det ikke enkelt å orientere seg når det gjelder kostnadsbildet ettersom det gjerne opereres med ulike prismodeller.

Støtten for de ulike filformatene som skal vises varierer mellom de ulike produktene, så her er det viktig å vurdere nøye hvilken plattform man skal lande på. Mye tyder på at Flash blir et mer og mer vanlig format til dette formålet.

Man bør også ta et standpunkt om hvor stor grad av dynamiske mekanismer man trenger. Skal det for eksempel være mulighet til å administrere eller redigere innholdet lokalt?