Nesten 100 mill. for Objectware

Objectware opplevde en vekst på 37 prosent i 2005. Administrerende direktør Leif Ludvigsen er fornøyd.

Gode leveranser og nye engasjementer førte til en omsetning i fjerde kvartal på kroner 30 millioner og et driftsresultat på kroner 6,8 millioner. Omsetningen for hele året ble på 98 millioner kroner med et driftsresultat på 18,7 millioner kroner. Dette er en økning på 37 prosent i omsetning og over en dobling av driftsresultatet sammenliknet med 2004, ifølge en pressemelding.

Administrerende direktør Leif Ludvigsen ser at stadig flere store norske virksomheter ønsker å revitalisere eksisterende løsninger og kjernesystemer basert på en tjenesteorientert arkitektur.

Neste generasjon

- Vi er i posisjon til å utforme og implementere løsninger som gjør våre kunder i stand til å realisere sitt potensial for økt konkurransekraft og tilpasse seg nye rammebetingelser, sier Ludvigsen.

Objectwares hovedstrategi er å være best på å forstå kundenes behov og levere neste generasjons forretningsløsninger basert på programvareplattformen til Microsoft, Oracle og Open Source, ifølge Ludvigsen.