Netcom-ansatt bøtelagt av Økokrim

Netcom-ansatt bøtelagt av Økokrim

Det er økonomisk smertefullt å gjøre musikk og film ulovlig tilgjengelig på internett. Økokrim har nemlig bøtelagt to personer i den såkalte Netcom-saken. I tillegg er en person siktet av politiet.

Økokrim gitt bøter til to personer. Den ene har fått bot på 15.000 kroner for å ha medvirket til å gjøre musikk og film ulovlig tilgjengelig på Internett.

 

Den andre har fått bot på 10.000 kroner for å ha medvirket til ulovlig kopiering av programvare. Begge har fått inndratt datautstyret. I tillegg er en person siktet i saken.

 

Netcom-ledelsen prøvde å bortforklare

 

Økokrim etterforsker for tiden en sak på bakgrunn av en anmeldelse fra rettighetsorganisasjonene IFPI Norge, TONO, NCB og Norsk Videogramforening.

 

I mai beslagla Økokrim to datamaskiner på hovedkontoret til Netcom i Nydalen i Oslo. Det skapte stor oppstandelse hos ledelsen i Netcom, som kom med svært ulne bortforklaringer hvordan den kriminelle virksomheten kunne ha foregått.

 

Fildeling i stor skala

 

Datamaskinene som ble benyttet til å drifte såkalte Direct Connect-huber.

 

En hub er i denne forbindelse en sentral enhet som gjør det mulig for brukere å dele blant annet musikk- og filmfiler i et Direct Connect-fildelingsnettverk på internett.

 

Ingen av hubene på maskinene ble administrert og driftet av ansatte i NetCom, men av en utenforstående person.

 

Ble siktet av politiet

 

Vedkommende har status som siktet i saken. Siktede hadde fått tillatelse av en ansatt i Netcom til å plassere sin maskin i selskapets lokaler og til å disponere en brukerkonto på en annen maskin som den ansatte eide og driftet. 

 

Økokrim har utferdiget forelegg mot den ansatte i Netcom på 15.000 kroner for å ha medvirket til å gjøre musikk og film ulovlig tilgjengelig på Internett. I tillegg har han fått inndratt sitt datautstyr, opplyser politiadvokat Espen Skjerven.

 

Datakrimsenteret involvert

 

Økokrim har med hjelp fra Politiets Datakrimsenter har dessuten beslaglagt en FTP-server i Netcom. Serveren inneholdt ulovlig kopiert programvare. En person som ikke er ansatt i Netcom, administrerte og driftet serveren.

 

personen har nå fått en bot på 10.000 kroner for medvirkning til ulovlig kopiering av programvare. Også han har fått inndratt sitt datautstyr, som etter all sannsynelighet nå blir destruert.

 

Godtok straffen

 

Begge foreleggene er vedtatt. Datakrim-politiet har ikke funnet grunn til å forfølge verken NetCom eller andre ansatte hos teleoperatøren.

 

Saken mot den siktede personen er fremdeles under etterforskning, opplyser politiadvokat Espen Skjerven.